Animals salvatges

Zoo Barcelona

El món és ple d'hàbitats i dins d'aquests hàbitats hi viuen moltes espècies. Des d'invertebrats als mamífers, passant pels rèptils, amfibis i ocells, tots ells viuen entrellaçats. A través d'un joc amb els alumnes i amb una visita guiada per el nostre personal d'educació, els infants descobriran alguns d'aquests animals que viuen entre nosaltres.
• Relació amb el nou model: Educar en els hàbitats dels animals i donar a conèixer eines per poder col·laborar amb la tasca conservacionista del ZOO en el seu entorn proper.
• Exclusiva: Aquesta activitat únicament es pot fer al Zoo perquè una part de l'execució de l'activitat s'ha de fer davant dels animals.

Durada: 1.30 hores

Hores d’inici: 10, 11.30, 13

Per treure el màxim profit del Taller Animals salvatges del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea de descoberta de l'entorn com des d'altres àrees (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents: 

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Fer un recull de cançons d'animals salvatges: l'elefant, el llop, el peix i alguna au.
 • Portar llibres, fotografies, cromos, fitxes o altres materials sobre els elefants, els guacamais, els llops i els peixos que els nens siguin capaços d'aconseguir. 

 

Per observar els animals:

 • Fer que els alumnes observin animals en estat salvatge, ja siguin pardals, coloms, orenetes, falciots, etc., al pati de l'escola o en sortides al bosc o al camp. 

 

Com a objectius específics: 

 • Reconeixement d'aspectes perceptibles dels animals: diferència de grandària i forma de l'elefant, el llop, el peix i el guacamai.
 • Identificació de les diferents parts del cos dels animals i les funcions que acompleixen.
 • Comprensió del concepte d'animal salvatge.

En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que l'acompanya a l'aula de pre-escolar. 
En aquesta aula es fa la presentació del funcionament de l'activitat i dels animals que es treballaran: l'elefant, el llop, el guacamai i el peix.

L'estudi de la morfologia dels quatre animals i de les diferents parts del cos es fa mitjançant un trencaclosques gegant de cada animal. Els alumnes han de col·locar les parts dels animals al lloc corresponent i dir per què serveix cadascuna. Es descriuen i diferencien els tres tipus bàsics de capes externes: plomes, escates i pèl.

 

El tipus d'alimentació de cada animal s'explica amb aliments artificials. Els alumnes han de col·locar sota cada animal els diferents menjars de què creuen que s'alimenta.

Els desplaçaments bàsics dels animals es treballen situant diferents dibuixos d'animals en el medi on creuen que es desplacen: terrestre, aquàtic o aeri. 
Tot seguit es fa un itinerari guiat pel Zoo, en el qual continuen les explicacions.

 

El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.

Propostes d'activitats per realitzar després de la visita:  

 

Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:

 • Confeccionar quatre fitxes dels animals treballats.
 • Fer murals amb les fotos recollides d'animals agrupant-les segons el lloc on visquin: al medi aquàtic, terrestre o aeri.
 • Dibuixar els aspectes que els nens/es han après sobre l'elefant, el llop, el guacamai i el peix. 

Expressió oral i escrita:

 • Representar històries sobre els animals treballats.
 • Explicar contes sobre els animals treballats.

Plàstica:

 • Pintar l'animal que més ha agradat de tots els que s'han vist.
 • Fer disfresses per representar algun dels animals treballats. 

Expressió corporal:

 • Fer jocs d'imitació, en els quals els nens/es hagin d'endevinar quin animal està representant el company. 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

 • Fer una obra de teatre en la qual es representi tot el que s'ha après.
 • Omplir quatre fitxes dels animals treballats, en les quals s'han de posar les parts del cos, quina capa externa tenen, què mengen, en quin medi viuen i com es desplacen.

INTEGRACIÓ CURRICULAR

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

L'educació en defensa del medi ambient.

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes i la seva relació amb el medi.

 

OBJECTIUS 
Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Conèixer les parts del cos dels quatre animals treballats. 
 • Observar acuradament la forma i funció de les diferents parts del cos.
 • Diferenciar-ne les capes externes: pèl, escates i plomes.
 • Reconèixer els aliments adequats per a cada animal.
 • Distingir els diferents tipus de desplaçaments.
 • Introducció del concepte animal salvatge.

Referits a procediments:

 • Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.
 • Identificar els aliments adequats per cada animal.
 • Deduir el tipus de desplaçament dels diferents animals.

Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.