El joc dels vertebrats

Zoo Barcelona

Treball en equip per resoldre enigmes, posar a prova els sentits, crear cicles vitals o realitzar un dibuix naturalista. Els alumnes podran fer ús de materials biològics, lupes binoculars, representacions i plafons interactius.. una forma excitant d’explorar les classes d’animals vertebrats!  Els nens també reforçaran el seu aprenentatge durant un recorregut al final del taller visitant els animals del Zoo, realitzant observacions respectuoses i acurades per arribar a comprendre millor la biodiversitat vertebrada de la que formem part.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10, 12

Per treure el màxim profit del Taller de Vertebrats del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Observar radiografies i anomenar els ossos principals. 
 • Fer un mural a classe on s'anotaran i/o dibuixaran els aspectes que els nens/es volen saber sobre els animals vertebrats. 
 • Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran. 
 • Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre animals que els nens siguin capaços d'aconseguir. 
 • Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests animals. 
 • Visitar les fitxes d'animals de la pàgina web del Zoo de Barcelona. 

 

Per observar els animals:

 • Fer una sortida per observar animals, trobar rastres, empremtes, caus, femtes, escoltar els cants de diferents ocells, així com confeccionar una col·lecció de plomes o nius (abandonats), que permeti als alumnes deduir la presència de vertebrats en el nostre entorn.
 • Demanar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre aquest animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix. 

 

Com a objectius específics: 

 • Conèixer les diferències entre vertebrats i invertebrats, així com la representació i distribució d'aquests animals a la natura.
 • Descobrir les principals classes de vertebrats. 
 • Conèixer l'existència d'animals en perill a tots els continents.
 • Identificar les parts principals de l'esquelet dels vertebrats. 
 • Conèixer l'existència de vertebrats aquàtics, terrestres i voladors.

El Taller Vertebrats del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals dels vertebrats d'una manera participativa i adequada a l'edat dels alumnes. 

Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada, on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament. 


Els continguts treballats són els següents:

 • Introducció a la classificació dels vertebrats, en la qual se subratlla el fet que són un grup molt petit dins del món dels animals. 
 • Comparació de les diferents capes externes dels vertebrats amb lupes binoculars. 
 • Estudi de la reproducció dels vertebrats: oviparisme, ovoviviparisme i viviparisme. 
 • Descoberta dels sentits més utilitzats per cadascuna de les classes de vertebrats, amb l'ajut de sons enregistrats de diferents animals, olors i gustos diferents, i fent servir el tacte. 

 

La visita al recinte es fa amb el mestre. Suggerim fer parades, que es poden preparar visitant les fitxes d'animals i la visita virtual d'aquesta web, davant les instal·lacions següents:  

 • Aviari. 
 • El guacamai jacint, el psitàcid de més grandària i amb més risc d'extinció. 
 • El colom de Nicobar, una au columbiforme en greu perill. 
 • El cangur, mostra de mamífer marsupial. 
 • El nyu, com a exemple de bòvid. 
 • El cérvol comú, com a exemple de cèrvid autòcton. 
 • El dofí o lleó marí, com a exemple de mamífer aquàtic. 
 • El pingüí, com a exemple d'au aquàtica. 
 • El Terrari, on es pot observar una serp, una tortuga i un cocodril. 
 • Els ximpanzés i els drils com a exemples de primats greument amenaçats. 
 • El llop ibèric, un cànid autòcton actualment extingit a Catalunya. 
 • La llúdria, exemple de mamífer autòcton reintroduït amb èxit amb la col·laboració del Zoo de Barcelona. 
 • El licaó, un cànid africà en greu perill.

Propostes d'activitats per dur a terme després del Taller Vertebrats del Parc Zoològic de Barcelona: 

 

Àrea de coneixement del medi: 

 • Fer una llista de cinc espècies de vertebrats i cinc d'invertebrats que es trobin al mercat del barri, vila o poble. 
 • Classificar els animals anteriors en les classes corresponents. 
 • Fer una llista de cinc espècies de vertebrats i cinc d'invertebrats que es trobin al pati de l'escola o en un jardí o plaça propers. Classificar els animals anteriors en les classes corresponents. 
 • Agrupar il·lustracions d'animals segons el tipus de capa externa. 
 • Identificar els sons d'alguns animals. 
 • Identificar olors amb els ulls embenats. 
 • Preparar un dossier sobre una espècie amenaçada amb apartats com la seva biologia, l'hàbitat, les distribucions passades i actuals, les causes de la reducció o extinció i les possibles formes de protecció. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Davant diferents fotografies, fitxes o vídeos d'animals, els alumnes han de dir: si són o no animals vertebrats, el tipus de capa externa que tenen, el tipus de reproducció i els òrgans dels sentits més desenvolupats.

El Taller Vertebrats del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 5è i 6è de Primària en la qual, d'una manera molt participativa, descobreixen les principals característiques dels vertebrats.  

 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER DE VERTEBRATS 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els éssers vius i la seva relació amb el medi. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

Estudiar les característiques principals dels vertebrats: classificació, capes externes, reproducció i òrgans dels sentits.  


Referits a procediments:

Iniciar-se en l'estudi de la taxonomia i la classificació treballant en petits grups. 


Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.