Fauna catalana

Zoo Barcelona

Amb aquesta visita l'alumnat viatjarà a través dels ecosistemes que tenim a Catalunya i descobrirà la fauna que hi habita. El Zoo té una representació de la majoria de grups de vertebrats de Catalunya que es troben en problemes a la natura. Aquestes espècies formen part de programes de cria en captivitat amb la col·laboració de la Generalitat per portar a terme diferents projectes de reintroducció als Parcs Naturals i Nacionals de Catalunya. També ensenyarem animals que han desaparegut de la nostra geografia per entrar en conflicte amb els humans i que s’estan reintroduint.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h - 10.30h - 12h - 12.30h - 14h

Per treure el màxim profit de l'activitat Fauna Catalana del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies salvatges de la nostra fauna.
 • Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies urbanes del nostre poble o ciutat (coloms, gavines, pardals, merles, ratolins, escarabats…).
 • Buscar informació (fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes, vídeos, CD o altres materials en suport electrònic) sobre espècies ja extingides de la nostra fauna.
 • Fer una llista, a classe, on s'anotaran i/o dibuixaran els aspectes que els nens/es volen saber sobre els animals de la nostra fauna. És important incloure-hi els animals urbans: pardals, orenetes, ratolins, rates, escarabats…
 • Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.

 

Per observar els animals:

 • Fer una sortida per trobar rastres, escoltar sons i intentar veure animals del nostre entorn natural i de l'entorn urbà del nostre poble o ciutat.
 • Confeccionar i col·locar menjadores i caixes-niu per atreure aus al pati de l'escola.
 • Demanar als alumnes que tinguin algun animal de companyia que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre aquest animal per presentar-lo als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix.

 

Com a objectius específics: 

 • Situació dels diferents animals de la nostra fauna: animals molt freqüents, animals freqüents però que passen molt desapercebuts, animals d'espècies amenaçades. 
 • Coneixement de l'existència de la gran varietat d'animals del nostre entorn natural.

L'activitat Fauna Catalana del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals des vertebrats del nostre país d'una manera adequada a l'edat dels alumnes. 
Consta d'una breu introducció on es mostren, en diapositives, representants de la fauna catalana. A més, les imatges constitueixen un recull d'aspectes que no són directament observables al Zoo. 


Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció. 
En sortir de l'aula, i dirigits per un educador (biòleg) del Zoo, els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:

 • Explicació dels diferents hàbitats naturals de Catalunya.
 • Emmarcar la fauna catalana en el conjunt de l'ecosistema mediterrani i de la Península Ibèrica.
 • Identificació de les espècies més representatives de la nostra fauna properes als hàbitats humans i salvatges.
 • Conèixer les espècies més amenaçades de la fauna catalana.
 • Conèixer algunes de les espècies extingides de la fauna catalana. 
 • Mesures per a la conservació de la fauna catalana: protecció d'espais, protecció legal, contribució de zoos, reintroduccions, etc.

Propostes d'activitats per dur a terme després de la Visita Fauna Catalana del Parc Zoològic: 

 

Àrea del de coneixement del medi: 

 • Fer murals amb les fotos d'animals recollides, agrupant-les segons diferents criteris: medi natural/medi urbà, situació de conservació de l'espècie, classificació segons hàbitat natural, etc.
 • Fer que els alumnes preparin "conferències", de manera individual o en grup, per presentar-les als companys. 
 • Escriure i/o representar històries sobre animals de la fauna autòctona inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses en el desenvolupament de l'activitat. 
 • Fer un llibre o un àlbum sobre els animals on es recullin tots els continguts que s'han treballat. 
 • Fer mapes de distribució d'espècies catalanes sobre mapes d'Europa i Àfrica.

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

 • Davant una fotografia d'un animal, els alumnes han de dir: si és autòcton o no, quin tipus d'animal és, el medi on es mou, el tipus d'alimentació, com es reprodueix i la seva situació de conservació en la natura.

Fauna Catalana del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de Primària. 

 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT FAUNA CATALANA 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes vius. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Fer conèixer la fauna del nostre país i la necessitat de garantir-ne la conservació. 

Referits a procediments:

 • Reconèixer les principals espècies de la fauna de Catalunya. 

Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Grup petit: 188 € (fins a 20 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 31, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts
 

Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.