Grans invasions

Zoo Barcelona

Els àliens ja són aquí! Però la invasió no és extraterrestre! Quines són les espècies invasores? Com han arribat als nostres ecosistemes? Quins efectes tenen sobre les espècies silvestres? Aquest fenomen també passa a altres parts del planeta? Aquest interessant taller tracta un dels temes més candents i preocupants en relació a la pèrdua de biodiversitat. Els alumnes podran explicar què és una espècie autòctona i què és una espècie invasora; com arriben aquestes a colonitzar territoris que no coneixen, quins efectes té la seva presència en la biodiversitat local i quins perills impliquen per a la salut. Els alumnes també analitzaran mesures de prevenció i control, amb diferents estudis de casos, i descobriran quins són els agents socials implicats i els seus mètodes de treball.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10.00, 12.00

Aquesta activitat està adreçada als alumnes dels cicles Mitjà i Superior de Primària.

El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.

Recorregut pel recinte explicant els continguts davant de les espècies relacionades amb el tema.

Treball a l'aula amb el quadern de treball i materials diversos per tal de consolidar els continguts treballats.

El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.

Competències:

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

 

Objectius:

 • Donar a conèixer la definició d'espècie autòctona i invasora
 • Identificar les causes i efectes de la introducció d'aquestes espècies
 • Explicar les característiques que necessita un ésser viu per ser considerat com a invasor
 • Analitzar el seu origen, aparició i control
 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.

Continguts:

 • Definició d'espècie autòctona
 • Estudi de les causes i efectes de la introducció d'espècies alienes
 • Coneixement de les característiques pròpies de les espècies
 • Estudi de l’origen de les espècies alienes, la seva aparició i el control que es pot aplicar per evitar-ne la propagació.

Materials: (cal portar materials d’escriptura)

 • Quadern de treball, plafons, fotografies, material biològic.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. Activitat gratuïta per als mestres.

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. Activitat gratuïta per als mestres.

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

 

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.