Taller Cuida'l bé!

Zoo Barcelona

Els animals salvatges no són mascotes! La tinença responsable comença quan es decideix quina mena d’animal de companyia es vol tenir. La nostra decisió pot comportar patiment als animals i desequilibri ambiental. En aquest taller totalment vivencial, donarem la oportunitat als alumnes d’aproximar-se i conèixer individus amb històries reals de captura, transport, venda, tinença irresponsable i abandonament. Aprendran a identificar aquelles espècies a l’abast del comprador, la comercialització i l’adquisició de les quals és doncs èticament reprovable. Per altra banda, també aprendran a identificar les espècies domèstiques, animals de companyia per excel·lència i millors companys; la qüestió és: sabrem ser bons companys nosaltres? Una part important del taller la dedicarem a practicar les nostres habilitats com a cuidadors i a assimilar valors i coneixements per ser els millors camarades.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10, 12

Per treure el màxim profit del Taller Cuida'l bé! del Parc Zoològic suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Fer una llista de les activitats de cura que comporta tenir un animal domèstic. 
 • Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran. 
 • Buscar un comerç d'animals que tingui el punt vermell i esbrinar què és i què implica. 
 • Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre animals que els nens siguin capaços d'aconseguir. 
 • Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquests animals. 

 

Per observar els animals:

 • Fer una sortida a una gossera o a un centre d'acolliment d'animals abandonats i discutir les conseqüències d'un mal ús dels animals. 
 • Demanar als alumnes que tinguin algun animal de companyia que preparin, individualment o en grup, un explicació sobre la cura de l'animal per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix. 

 

Com a objectius específics: 

 • Introduir el concepte d'animal salvatge i animal domèstic i aprendre a identificar-los. 
 • Descobrir les principals característiques dels animals de companyia.
 • Coneixement de l'existència d'animals aptes per tenir-los a casa i d'altres que no ho siguin. 
 • Prendre consciència de la responsabilitat que suposa tenir un animal. 
 • Introducció als problemes de comportament que la cria domèstica suposa per als animals.

L'activitat Taller Cuida'l bé! del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals dels animals domèstics d'una manera participativa i adequada a l'edat dels alumnes. 

En primer lloc, es fa un itinerari fins a l'aula de la Granja en el qual s'expliquen les diferències entre animal salvatge i domèstic. En aquesta aula els alumnes veuen i alimenten diferents animals domèstics. També observen de ben a prop altres espècies.

Trasllat a l'aula del Terrari, on es manipulen diferents amfibis i rèptils: llangardaixos, serps i tortugues. Introducció als programes de reproducció en captivitat i reintroducció del ferreret i la tortuga mediterrània. 

 

Els continguts treballats són els següents: 

 • Introducció sobre el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer mai si es vol tenir un animal de companyia. Tinença responsable. 
 • Introducció a la problemàtica de la cria en captivitat en relació amb el comportament dels animals, i sistemes d'enriquiment de la conducta animal. 
 • Comparació i manipulació de diferents animals: cucs de farina, ratolins, conills porquins, conills, llangardaixos, serps i tortugues. 
 • Observació d'animals abandonats o decomissats: titís i cacatues. Reflexió sobre les possibilitats de tenir animals a casa: espècies que es poden tenir i espècies que no són recomanables. 
 • Introducció del concepte de protecció i conservació d'espècies.

Propostes d'activitats per dur a terme després del Taller Cuida'l bé! del Parc Zoològic de Barcelona:  

 

Àrea de coneixement del medi: 

 • Fer una llista d'actituds correctes i incorrectes per a la cura d'animals domèstics. 
 • Classificar els animals anteriors en funció de si es poden tenir o no com a animals de companyia. 
 • Fer que els alumnes preparin "conferències" sobre els animals domèstics: requeriments d'espai, d'exercici, de neteja, etc., de manera individual o en grup, per presentar-les als companys. 
 • Fer un llibre o àlbum sobre els animals que es poden tenir en una casa, recollint tots els continguts que s'han treballat. 
 • Buscar semblances i diferències entre els animals domèstics i salvatges. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Davant diferents fotografies d'animals, els alumnes han de dir si es poden tenir o no com a animals domèstics i per què.

El Taller Cuida'l bé! del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària en la qual, de manera molt participativa, descobreixen les necessitats dels animals domèstics i salvatges.  

 

INTEGRACIÓ CURRICULAR 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en defensa del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els éssers vius i la seva relació amb el medi. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Estudiar les característiques dels animals que es poden tenir a casa i els que no s'hi poden tenir. 
 • Estudiar els problemes causats pel comerç il·legal d'animals exòtics. 


Referits a procediments:

Iniciar-se en l’atenció correcta dels animals. 


Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.
 • Fomentar les actituds responsables envers la tinença d'animals de companyia. 
 • Desvetllar la consciència del

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.