Taller Ecosistemes

Zoo Barcelona

“Només els ecosistemes sans i funcionals ens ajudaran a mantenir un món equilibrat”. Amb aquesta rotunditat s’expressen els científics, quan proven d’explicar que tots els éssers vius estem interconnectats i que totes les espècies complim un paper vital. Com copsar aquestes relacions? En aquest taller juguem i descobrim quins són els principals actors d’aquestes relacions, ens posem a la pell de diferents organismes, sentim les seves necessitats i arribem a comprendre vivencialment els intercanvis i les afinitats que es donen entre els diferents intèrprets. Com no pot ser d’una altra manera, abordarem les principals amenaces que trenquen l’equilibri i les opcions que tenim per minimitzar la nostra empremta ecològica i viure més sosteniblement.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10.00, 12.00

Aquesta activitat està adreçada als alumnes del Cicle Superior de Primària.

El grup-classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.

El Taller Ecosistemes del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals dels elements que formen els ecosistemes i les seves relacions d'una manera participativa i adequada a l'edat dels alumnes.

Aquest taller es porta a terme en una aula especialment equipada on l'educador (biòleg) explica als alumnes el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament. Un cop finalitzada aquesta primera part, el grup juntament amb l’educador fan un recorregut pel Zoo per acabar de treballar els aspectes tractats a l’aula.

El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.

Competències:

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

Objectius:

 • Explicar el concepte d’ecosistema des del vessant biològic.
 • Descobrir les relacions entre els elements que formen l’ecosistema.
 • Treballar els diferents tipus de relacions biòtiques que s’estableixen en un ecosistema.
 • Introduir els tipus d’ecosistemes i els animals que hi viuen.
 • Desenvolupar alguns aspectes bàsics sobre quines són les amenaces dels ecosistemes.
 • Contribuir a sensibilitzar sobre la transcendència de la conservació dels ecosistemes i la biodiversitat.
 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.

 

Continguts:

El grup classe es divideix en subgrups, cadascun dels quals treballa un aspecte dels ecosistemes amb el suport de diversos materials i un guió de treball. Tots els alumnes fan els diferents exercicis.

 • Què és un ecosistema?
 • Cadenes i xarxes tròfiques
 • Relacions biòtiques
 • Tipus d’ecosistemes
 • Conservació (per fer a l’escola)

 

Materials: (cal portar materials d’escriptura)

Quadern de treball per fer al Zoo i a l’escola, vídeo, ordinadors portàtils, material biològic, fotografies.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.