Taller Evolució dels primats

Zoo Barcelona

Quina ha estat la història evolutiva dels primats? Quan i on van aparèixer els primers homínids? Per què els humans som tant semblants, i alhora tant diferents, a la resta de primats? Al llarg d’aquest taller, els alumnes reviuran l’aparició dels primats i quines adaptacions caracteritzen aquest grup. Després de treballar una petita base teòrica utilitzant material biològic, seran capaços de distingir les diferents famílies i relacionar-ne elements com la seva alimentació o les característiques del seu habitat.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10h - 12h - 14h

Per treure el màxim profit de l'activitat Taller Evolució dels primats, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Buscar informació sobre els primats. 
 • Recollir fullets, fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes de diferents primats i buscar característiques comunes. 
 • Buscar informació periodística sobre els darrers avenços de la genètica referits a la descripció del genoma dels primats, entre ells l'humà. 
 • Introduir les teories evolutives de Darwin. 

 

Per observar els animals: 

 • Visionar algun documental referit als estudis de les etòlogues Dian Fossey, Jane Goodall, Birute Galdikas (vídeos de Survival o de National Geographic) o la pel·lícula Goril·les dins la boira. 

 

Com a objectius específics: 

 • Introduir el concepte de nínxol ecològic. 
 • Estudiar la formació i separació dels continents per explicar la distribució actual dels primats. 
 • Donar a conèixer la importància dels fòssils. 
 • Descriure les categories taxonòmiques: classe, ordre, família, gènere i espècie. 
 • Identificar els tipus de locomoció més comuns: grimpador, arborícola, braquiador, etc.

L'activitat Taller Evolució dels primats dóna a conèixer les característiques dels nostres parents més propers d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.

 

Aquesta activitat es porta a terme en una aula especialment equipada, en la qual un educador (biòleg) els explica el plantejament de l'activitat i en supervisa el funcionament. 

 

El grup classe es divideix en quatre subgrups, cadascun dels quals treballa un aspecte diferent del primats amb l'ajut d'un guió de treball i materials de suport. Tots els alumnes fan tots els exercicis. 

 

Els continguts treballats són els següents:

 • Reconèixer en qualsevol mamífer els trets que permeten identificar-lo com a primat.
 • Aproximació al coneixement de la gran diversitat i adaptabilitat que representa aquest ordre de mamífers. 
 • Aprendre a classificar els principals grups de primats amb l'ajut de claus dicotòmiques fins al nivell de família. 
 • Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels primats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat. 
 • Distingir els primats segons els cranis. 
 • Observar les conductes i els tipus d'organitzacions socials de les espècies de primats presents al Zoo. 
 • Situació dels primats a la natura: amenaces i riscos per a la seva supervivència.
 • Contribució dels zoos a la conservació dels primats. 

 

Itinerari pel recinte del Zoo conduït per un educador (biòleg), en el qual s'aprofundeix en els continguts següents: 

 • Conducta alimentària dels ximpanzés. 
 • Observació de representants de les diferents famílies de primats, aspectes morfològics i taxonòmics. 
 • Introducció als registres etològics amb diverses espècies de primats.
 • Principals pautes de la conducta social dels primats. 
 • Situació dels primats a la natura: riscos i amenaces per a la seva conservació. 
 • Contribució dels zoos a la conservació dels primats: reproducció en captivitat, recerca etològica i educació ambiental

Propostes d'activitats per dur a terme després del Taller Evolució dels primats:  

 

Area de Ciències de la naturalesa:  

 • Fer un recull de diferents espècies de primats en perill presents al Zoo. 
 • Fer un treball en grup sobre les principals famílies de primats observades al Zoo. Dissenyar un pla per reintroduir una espècie amenaçada de primat (bonobo, tití daurat o goril·la, per exemple). 
 • Debatre sobre la conveniència de mantenir pòngids en captivitat. 
 • Dissenyar una instal·lació ideal per a primats. 
 • Analitzar les dificultats amb què toparia la reintroducció del goril•la de muntanya al centre d'Àfrica. 
 • Explicar per què és tan important que els zoos desenvolupin tasques d'educació, conservació i recerca. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Preparar i presentar a classe un treball sobre una de les espècies de primats del Zoo de Barcelona.

INTEGRACIÓ CURRICULAR 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes vius.  

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Reconèixer en qualsevol mamífer els trets que permeten identificar-lo com un primat.
 • Aproximació al coneixement de la gran diversitat i adaptabilitat que representa aquest ordre de mamífers. 
 • Aprendre a classificar els principals grups de primats amb l'ajut de claus dicotòmiques fins al nivell de família. 
 • Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels primats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat. 
 • Distingir els primats segons els cranis. 
 • Observar les conductes i els tipus d'organitzacions socials de les espècies de primats presents al Zoo. 
 • Introducció a la problemàtica de la conservació de les espècies amenaçades de primats. 


Continguts dels procediments :

 • Organització de treball individual i per grups. 
 • Manipulació d'ossos i altres materials gràfics per resoldre els exercicis. 
 • Observació acurada i interpretació de materials. 
 • Interpretació dels ossos i altres materials que posem a la seva disposició. 
 • Deducció de conceptes. 
 • Elaboració d'hipòtesis amb els coneixements adquirits.
 • Sintetitzar i formular conclusions. 


Actituds, valors i normes: 

 • Fomentar un comportament alhora participatiu i ordenat en les activitats en grup. 
 • Sensibilitzar-se per la problemàtica dels primats i adonar-se de la seva importància. 
 • Desvetllar respecte envers els primats mitjançant un millor coneixement.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.