Taller Evolució dels vertebrats

Zoo Barcelona

Com s’origina la diversitat biològica? Quines proves tenim de l’evolució i com s’ha intentat explicar aquest procés històricament? I en l’actualitat, què ens diuen les últimes hipòtesis de treball al respecte? Aquesta activitat permet als alumnes de Batxillerat consolidar coneixements, debatre i argumentar, a més de realitzar treball pràctic a partir de proves morfològiques mitjançant observacions directes de materials biològics especialment escollits. L’estudi del procés evolutiu permet que l’alumne prengui consciència de la seva pertinença al món animal, i de l’origen i el valor de la diversitat biològica.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10, 12, 14

Activitat adreçada alumnes del Primer i Segon Cicle de l’ESO i Batxillerat.

El grup- classe és atès per un educador del Zoo durant tot el desenvolupament del taller.

L'activitat L’evolució dels vertebrats dóna a conèixer els mecanismes pels quals les poblacions s'adapten a les condicions ambientals.

Introducció als conceptes d'extinció de les espècies, proves de l'existència i de la desaparició, mutació, selecció natural, convergència adaptativa i divergència adaptativa. 

EL grup es divideix en quatre subgrups que treballen diferents aspectes taxonòmics i morfològics  amb l’ajut de materials biològics.

Tots els alumnes acaben fent els diferents exercicis proposats.

El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.

Competències:

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència d’aprendre a aprendre.

 

Objectius:

 • Refermar els conceptes de les  proves de l’evolució.
 • Aprendre les causes de  la distribució geogràfica de la família dels fèlids.
 • Assimilar les funcions  de les adaptacions morfològiques dels diferents grups de vertebrats.
 • Reconèixer els canvis succeïts en el pas de la vida de l’aigua a la vida a terra en el tegument i la reproducció.
 • Diferenciar les variades adaptacions de les extremitats dels vertebrats segons el tipus de desplaçament en el seu hàbitat.
 • Distingir els vertebrats segons els cranis: cefalització.
 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement

Continguts:

A l’aula, exercicis referits a:

 • Proves de l’evolució
 • Pas de l’aigua a la terra
 • Adaptacions i extremitats
 • Carnis i cefalització

Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, durant el qual s'aprofundeix en els continguts següents: 

 • Mecanismes de l'evolució: exemples de selecció natural i artificial. Proves de l'existència de l'evolució en els paquiderms (elefants) i perissodàctils (zebra, tapir, rinoceront).
 • Adaptació dels animals a la vida aquàtica: dofins, lleons marins i pingüins.
 • Adaptacions a la locomoció terrestre: reducció del nombre de dits (cérvol), ungles retràctils (tigre), extremitats allargades (impala de cara negra), extremitats prènsils (mona aranya).
 • Els primats com a parents nostres més propers: gran similitud genètica entre els pòngids (goril·la, ximpanzé i orangutan) i els humans.

Avaluació de l’aprenentatge:

 • Preparar un treball sobre el que s'ha après referent als mecanismes de l'evolució dels éssers vius després de fer l'activitat Taller Evolució dels vertebrats.
 • Preparar un article sobre l'estratègia adaptativa de:
 • L'espècie humana.
 • La rata grisa.
 • L'elefant.

Materials: (cal portar materials d’escriptura)

 • Quadern de treball, materials biològics.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes). Per cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 €/alumne. L’activitat és gratuïta per als mestres.

Per a grups de participants amb discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.