Taller Projectes per a Cicle Inicial

Taller Projectes per a Cicle Inicial Zoo de Barcelona

Activitat pensada per als alumnes d’Educació Infantil totalment adaptable a Primer i Segon de Primària. Aquesta activitat es realitza a la mida dels alumnes, ja que són ells mateixos els que escullen l’animal o animals que desitgen treballar.

 

Per a la realització d’aquest taller s’utilitza una presentació, així com material biològic de l’espècie que es vol estudiar per tal descobrir com és, on viu, que menja i quins són els animals que formen part de la seva família. També s’explica la problemàtica de l’espècie i les mesures per preservar el seu entorn.

 

També inclou una visita guiada per l’exterior per observar els animals en qüestió.

Durada: 1.30 hores

Hores d’inici: 10h - 11.30h - 13h

Per treure el màxim profit del Taller Treballem per Projectes del Parc Zoològic, suggerim que es treballin prèviament a l'escola, tant des de l'àrea d'experiències com des d'altres matèries (plàstica, expressió corporal, expressió oral i escrita, matemàtiques, etc.), els aspectes següents:

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Decidir l’animal o animals que es volen treballar.
 • Dibuixar l'animal escollit i esbrinar què en volen saber els alumnes.
 • Recollir llibres, contes, cançons, fotografies, cromos, fitxes o altres materials sobre els animals que els nens siguin capaços d'aconseguir.

Per observar els animals:

 • Fer que els alumnes observin animals en estat salvatge, ja siguin pardals, coloms, orenetes, etc., al pati de l'escola o en sortides al bosc o al camp.

 Com a objectius específics: 

 • Reconeixement d'aspectes perceptibles dels animals: diferència de grandària i forma de l'animal escollit amb altres animals.
 • Identificació de les diferents parts del cos de l'animal i les funcions que acompleixen.
 • Comprensió del concepte d'animal salvatge.

En arribar al Departament d'Educació, el grup classe és rebut per un educador (biòleg) del Zoo que l'acompanya a l'aula de preescolar. 
A l'aula es fa la presentació del funcionament de l'activitat i de l'animal o animals que es treballaran. 

S'estudia com són, on i com viuen, què mengen, com neixen i la diversitat de l'animal en qüestió mitjançant una projecció de fotografies i un petit vídeo representatiu. També se'ls mostrarà material biològic per poder experimentar la morfologia i el tacte de determinades parts del cos de l'animal. Segons l'animal triat, es fan jocs per treballar com es mou, on viu, com viu i altres característiques importants. 


Tot seguit es fa un itinerari guiat pel Zoo, en el qual continuen les explicacions davant els animals.

El grup pot quedar-se a les instal·lacions del Parc Zoològic fins l'hora de tancament del recinte.

Propostes d'activitats per portar a terme després de la visita Taller Treballem per Projectes del Parc Zoològic:

 

Àrea de descoberta de l'entorn natural i social:

 • Confeccionar fitxes dels animals treballats.
 • Agrupar fotos d'animals segons el lloc on visquin: al medi aquàtic, terrestre o aeri.

Expressió oral i escrita:

 • Representar històries sobre els animals treballats.
 • Explicar contes sobre els animals treballats.

Plàstica:

 • Pintar l'animal o animals del projecte.

Expressió corporal:

 • Fer jocs d'imitació de sons i/o moviments en els quals els nens/es hagin de mostrar el que han après.

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

 • Confeccionar fitxes mudes dels animals treballats en les quals s'han de posar les parts del seu cos, què mengen, en quin medi viuen i com es desplacen.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TALLER TREBALLEM PER PROJECTES

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

 • L'educació en defensa del medi ambient.

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

 • Els organismes i la seva relació amb el medi.

 

OBJECTIUS 
Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Conèixer les parts del cos de l'animal o animals treballats.
 • Observar acuradament la forma i funció de les diferents parts del cos.
 • Reconèixer els aliments adequats.
 • Estudiar el tipus de capa externa.
 • Distingir com és el desplaçament de l'animal.
 • Introducció del concepte animal salvatge.

Referits a procediments:

 • Aprendre a observar acuradament l'animal o animals que es treballen.
 • Identificar els aliments adequats.
 • Fixar-se en el desplaçament.

Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement. 

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.