Visita El comportament

Visita El comportament Zoo

Com sap una tortuga marina que en néixer ha de córrer cap a l’oceà? Què és més important una olor o un color? És innegable que durant aquesta visita els alumnes descobreixen un univers totalment desconegut, el món de les sensacions, la comunicació, la percepció, les emocions.. mentre s’apropen a l’estudi científic del comportament animal. Prèviament a les observacions que farem durant la visita comentada, realitzarem una acurada introducció als continguts, investigant una selecció de material multimèdia i biològic.

Durada: 2 Hores

Hores d’inici: 10h – 10.30h – 12h – 12.30h – 14h

Per treure el màxim profit de la Visita El comportament dels animals del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents: 

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals: 

 • Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran.
 • Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials sobre el comportament animal que els alumnes siguin capaços d'aconseguir. 
 • Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquest tema.

 

Per observar els animals: 

 • Sol·licitar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre la seva conducta en l'època de reproducció, per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o de l'animal mateix. 

 

Com a objectius específics: 

 • Introduir el concepte de comportament animal i identificar els tipus de comportaments més comuns.
 • Comportament innat i après.

L'activitat El comportament dels animals del Parc Zoològic dóna a conèixer els diferents tipus de conductes adoptades pels vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes. 

 

 1. Breu introducció, amb diapositives, de diferents aspectes de la conducta animal. 
 2. Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció. 
 3. Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual s'aprofundeix en els continguts següents: 
  • Introducció al comportament innat i après.
  • Comunicació química, acústica i visual.
  • Territorialitat i jerarquia.
  • Festeig i parades nupcials. 
  • Agressivitat i submissió.

Propostes d'activitats per dur a terme després de la visita El comportament dels animals del Parc Zoològic: 

 

Àrea de Ciències de la naturalesa:   

 • Fer un dossier individual de diferents conductes animals amb un exemple, com a mínim, de cada tipus de conducta.
 • Fer un treball en grup sobre algun aspecte de la conducta animal.
 • Comparar diferents estratègies conductuals per aconseguir un mateix fi, per exemple reproduir-se.
 • Buscar semblances i diferències entre la conducta dels primats i la humana.
 • Fer un full de registre per observar la conducta d'una espècie triada pels alumnes.

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Crear una situació imaginària i explicar quin seria el comportament de diferents espècies en aquell cas.
 • Descriure el comportament après i l'innat i posar dos exemples de cadascun, com a mínim.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL COMPORTAMENT 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM 

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM 

Els organismes vius. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes: 

Introduir els conceptes de comportament animal, comportament innat i comportament après. 


Referits a procediments: 

Aprendre a observar acuradament la conducta dels animals i extreure'n conclusions.  

Referits a actituds i valors: 

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement. 
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Grup petit: 188 € (fins a 20 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 31, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts
 

Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.