Visita el Zoo va a l’escola

Visita el Zoo va a l’escola

Per a aquelles escoles o instituts que vulguin realitzar una activitat en el propi centre, o que tinguin problemes de desplaçament, us oferim la possibilitat de desplaçar-nos per a satisfer les vostres necessitats. Dissenyarem l’experiència en funció dels àmbits que voleu treballar i dels vostres interessos, com també del grup d’edat que ens rebrà. Es portaran els materials de suport necessaris: audiovisuals, biològics i altres. Es preveuen sessions de fins a 2 hores per grup. Contacteu amb el Departament d'Educació per acordar la temàti­ca i organització necessària en cada cas.

Durada: 2 hores

Hora d’inici: a determinar amb l’escola

En funció de la temàtica escollida, enviarem la informació adequada per tal de treballar el tema abans de la visita del/la nostre/a educador/a.

En funció de l’activitat realitzada a l’escola enviarem la proposta d’activitats per dur a terme després de la mateixa i en relació a l’Àrea de descoberta de l'entorn natural i social i per tal d’avaluar l’aprenentatge adquirit.

Atès que es tracta d'un material adreçat a totes les edats escolars, a nivells cognoscitius força diferenciats, i que l'evolució dels alumnes des del començament al final de curs també varia molt, tota la informació i els suggeriments de treball que oferim estan pensats, lògicament, perquè se'n faci l'ús que es consideri més convenient. L'activitat es pot completar o reduir a voluntat, adequant-la a l'edat i els coneixements dels alumnes. 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT EL ZOO VAA L’ESCOLA AL PARC ZOOLÒGIC

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

 

  • Educació en defensa del medi ambient.

 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

 

  • Coneixement del medi natural.
  • Descoberta d'un mateix.

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

  • Identificar les característiques dels animals, com és la seva alimentació i on viuen.


Referits a procediments:

  • Aprendre a observar acuradament els animals.


Referits a actituds i valors:

  • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.

Preu únic per grup: 150€

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.