Visita La reproducció

Visita La reproducció Zoo

Activitat pensada per als alumnes de Batxillerat. 
 

Els estudiants s'introdueixen en l'estudi de la reproducció dels animals vertebrats a través de la col·lecció d'animals del nostre Zoo, que comprèn espècies marsupials, ovípares i ovovivípares. L'estudi d'aquests animals permet comprendre els diferents tipus de reproduccions, així com descobrir diverses estratègies dels animals per aconseguir tenir descendència.

 

En acabar la visita, el grup podrà passar la resta del dia al recinte del Zoo fins a l’hora de tancament. 

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10, 10.30, 12, 12.30, 14

Per treure el màxim profit de la Visita La reproducció dels animals del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals: 

 • Fer una llista d'animals marsupials, ovípars i vivípars i debatre els avantatges i els inconvenients de cada tipus de reproducció.  
 • Posar una bústia on els alumnes vagin dipositant les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment sobre la reproducció, que posteriorment es treballaran.
 • Explicar per què té tanta importància que els animals es reprodueixin al Zoo.
 • Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre aquest tema. 

 

Per observar els animals: 

 • Demanar als alumnes que tinguin algun vertebrat domèstic que preparin, individualment o en grup, una explicació sobre la seva reproducció per presentar-la als companys amb l'ajut de fotografies o del mateix animal.
 • Visitar una granja de cria.
 • Fer caixes-niu i col•locar-les al pati perquè s'hi es puguin reproduir els ocells que hi habiten (el Departament de Medi Natural en facilita si se sol·liciten).

 

Com a objectius específics: 

 • Introduir el concepte de reproducció sexual i identificar els diferents tipus existents. 
 • Funció dels òrgans reproductors i de les cèl·lules sexuals. 
 • Identificació dels tipus de fecundació. 
 • La reproducció a les diferents classes de vertebrats.
 • Estudi de la conducta lligada a la reproducció.

L'activitat La reproducció dels animals del Parc Zoològic dóna a conèixer els diferents tipus de reproducció, les estratègies i les adaptacions adoptades pels vertebrats per a aquest fi d'una manera adequada a l'edat dels alumnes. 

 

 1. Breu introducció, amb diapositives, d'animals representatius dels diferents tipus de reproducció.
 2. Observació i manipulació de diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció. 
 3. Itinerari pel recinte conduït per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual s'aprofundeix en els continguts següents: 
  • Introducció a la reproducció marsupial. 
  • Observació del dimorfisme sexual i els cicles sexuals. 
  • La reproducció dels mamífers aquàtics. 
  • Estratègies reproductives. 
  • La reproducció a les diferents classes de vertebrats.

Propostes d'activitats per dur a terme després de la Visita La reproducció dels animals del Parc Zoològic de Barcelona: 

 

Àrea de Ciències de la naturalesa:    

 • Fer les fitxes per a l'escola que s'inclouen al llibret de treball La reproducció.
 • Fer murals amb les fotos d’animals recollides, agrupant-les segons el tipus de reproducció. 
 • Escollir una espècie i explicar tot el seu procés reproductiu, des de l'aparellament fins a l’atenció de les cries. 
 • Escriure i /o representar històries sobre estratègies reproductives, recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses en el desenvolupament de l'activitat. 
 • Fer un llibre o un àlbum sobre la reproducció dels animals on es recullin tots els continguts que s'han treballat.
 • Buscar semblances i diferències entre diferents vertebrats ovípars, per exemple: ornitorinc, tortuga babaua i estruç. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Davant diferents animals, els alumnes han de ser capaços de dir: el tipus de reproducció i les estratègies utilitzades per aconseguir descendència. 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS VERTEBRATS 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM 

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM 

Els éssers vius i la seva relació amb el medi. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:  

Estudiar els principals tipus de reproducció dels vertebrats.  


Referits a procediments:   

Aprendre a observar els animals i a distingir les adaptacions que els faciliten la reproducció.   

Referits a actituds i valors:  

Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura. 

Grup petit: 188 € (fins a 20 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 233 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 31, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts
 

Per grups de discapacitats i residències amb dificultats econòmiques el preu són 7 € per persona i els acompanyants gratuïts.

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.