Taller Amfibis i rèptils

Zoo Barcelona

Quins van ser els primers animals amb potes? Per què els ous dels rèptils són tan especials? Aquesta activitat és una experiència que garanteix una aproximació en aquests vertebrats fascinants, a les seves característiques físiques i reproductives, la seva alimentació, el seu paper als ecosistemes i la necessitat de salvaguardar-los. Taller basat en les sensacions, l’observació, la descoberta d’alguns amfibis i rèptils, el treball i el raonament en equip. Aquesta metodologia de proximitat facilita que els alumnes interioritzin amb més facilitat els aprenentatges.

Durada: 2 hores

Hores d’inici: 10, 12

Per treure el màxim profit del Taller d’Amfibis i Rèptils del Parc Zoològic, suggerim treballar prèviament, a l'escola, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Posar una bústia en què els alumnes puguin dipositar les preguntes que sorgeixin en qualsevol moment i que posteriorment es treballaran. 
 • Recollir fotografies, articles de revistes, cromos, fitxes o altres materials que es creguin oportuns sobre aquests animals i que els nens siguin capaços d'aconseguir. 
 • Portar vídeos, CD o altres materials en suport electrònic sobre els amfibis i els rèptils. 
 • Estudiar el procés de metamorfosi d'una granota. 

 

Per observar els animals:

 • Fer una sortida per observar capgrossos, intentar veure granotes i gripaus, escoltar el seu cant, veure serps, llangardaixos o altres amfibis i rèptils del nostre entorn natural. 

 

Com a objectius específics: 

 • Situació dels amfibis i els rèptils dins els vertebrats. 
 • Coneixement de l'existència d'amfibis amb cua i sense cua, així com dels diferents tipus de rèptils: tortugues aquàtiques, tortugues terrestres, cocodrils, llangardaixos sense potes, llangardaixos amb potes i serps.

L'activitat del Taller Amfibis i rèptils del Parc Zoològic dóna a conèixer les característiques principals d'aquestes dues classes de vertebrats d'una manera adequada a l'edat dels alumnes.  

 

 1. Breu explicació on es mostren representants dels principals tipus d'amfibis i rèptils. 
 2. També s'ofereix l'oportunitat d'observar i manipular diferents materials procedents d'animals de la nostra col·lecció.
 3. Els alumnes fan un itinerari pel recinte en el qual aprofundeixen en els continguts següents:
  • Comparació de les característiques dels amfibis i els rèptils en relació amb altres animals. 
  • Introducció a la classificació d'aquestes dues classes. 
  • Comparació de les diferents formes de desplaçament i dels tipus d'extremitats segons el medi on es mouen. 
  • Observació dels diferents tipus d'estratègies per aconseguir l'aliment.
  • Tècniques de caça en els rèptils verinosos i no verinosos. 
  • Estudi de la reproducció dels amfibis i els rèptils: l'oviparisme. La metamorfosi. 
  • Identificació i modificacions de la protecció de la pell: defensa i camuflatge. 
  • Òrgans dels sentits més utilitzats per aquestes dues classes. 
  • Problemàtica de la conservació de les espècies amenaçades d'amfibis i rèptils a la natura. 
  • Problemàtica del comerç amb animals en relació amb les espècies amenaçades d'amfibis i rèptils.

Propostes d'activitats per dur a terme després del Taller Amfibis i Rèptils del Parc Zoològic:  

 

Àrea de coneixement del medi: 

 • Fer murals amb les fotos recollides d'animals agrupant-les segons diferents criteris: capa externa, medi on viuen, forma de desplaçament, tipus d'alimentació, etc. 
 • Fer que els alumnes preparin "conferències" de manera individual o en grup per presentar-les als companys. 
 • Escriure i/o representar històries sobre els amfibis o els rèptils recollides o inventades pels alumnes, que continguin informacions apreses durant el desenvolupament de l'activitat. 
 • Realitzar un llibre o un àlbum sobre els animals, recollint tots els continguts que s'han treballat.
 • Buscar semblances i diferències entre diversos amfibis i rèptils. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • Davant una fotografia d'un amfibi o un rèptil, els alumnes han de dir: quin tipus d'animal és, el medi on es mou, el seu tipus d'alimentació, com es reprodueix i quin tipus de defensa utilitzarà en cas de perill.

El Taller Amfibis i rèptils del Parc Zoològic és una activitat pensada per als alumnes de 3r i 4t de Primària.  

 

INTEGRACIÓ CURRICULAR DE L'ACTIVITAT ELS AMFIBIS I ELS RÈPTILS 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

El cicle biològic dels amfibis i els rèptils. 

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Estudiar la reproducció, l'alimentació i el desplaçament de diferents amfibis i rèptils. 
 • Observar l'adaptació a diferents hàbitats i conèixer sistemes de locomoció i protecció d'aquests animals. 


Referits a procediments:

 • Aprendre a observar acuradament els animals, les semblances i diferències que presenten. 
 • Iniciar la classificació i el reconeixement dels diversos grups d'amfibis i rèptils. 


Referits a actituds i valors:

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement. 
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Grup petit: 234 € (fins a 21 alumnes) cada alumne addicional fins a 25, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

Grup gran: 267 € (fins a 29 alumnes) cada alumne addicional fins a 30, el preu són 8,15 € per alumne. Els mestres gratuïts

 

BONIFICACIÓ ESPECIAL ÈPOQUES VALL

 

Si dueu a terme la vostra activitat educativa amb el Departament d’Educació durant els mesos de setembre, desembre, gener i febrer gaudireu d’un 20% de descompte en el preu de l’activitat. Si, a més, durant aquests mesos feu l’activitat en dilluns o dimarts, el descompte serà del 30%.(*)

(*) En cas que una activitat contractada amb el Departament d’Educació, acollida a aquesta promoció, s’hagi d’anul·lar per una incidència de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les matèries condicions prèviament contractades.

Vols reservar?

Per a tramitar la reserva, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.