Nova guia de papallones diürnes
Nova guia de papallones diürnes

L’estudi de les papallones diürnes a Catalunya de forma coordinada i sistemàtica es remunta a més de dues dècades, mitjançant el programa de seguiment Catalan Butterfly Monitoring Scheme (CBMS), de la mateixa manera que es fa arreu de l’Europa Occidental (Regne Unit, França, Alemanya, etc). Per altra banda, diferents plataformes de ciència ciutadana també recopilen des de fa anys dades sobre les poblacions dels ropal·lòcers, així com també es compta amb la important tasca de recerca d’algunes institucions, també sobre aquest grup faunístic, que es caracteritza per ser excel·lents bioindicadors dels canvis en els ambients.

Així, l’estudi de les papallones diürnes ha despertat un interès pregon a casa nostra, essent la regió de la Mediterrània amb més investigadors de camp i amb més dades obtingudes, que aporten llum sobre la biologia de les espècies, sobre diversitat i sobre l’efecte dels canvis en les poblacions (canvi climàtic, canvis en els hàbitats). Tanmateix, les obres de referència utilitzades fins ara per a la identificació dels exemplars així com per a l’estudi de la biologia de les espècies, han estat concebudes per experts europeus amb dades pròpies de latituds més septentrionals, i amb tots aquests anys de seguiment i estudi català, s’ha constatat que hi ha diferències significatives en la fenologia, l’ecologia i la taxonomia en força espècies de papallones diürnes, entre l’Europa Occidental i Illes Britàniques, i la Mediterrània occidental.

La Fundació Barcelona Zoo ha col·laborat en la publicació a principis de 2018 de la guia de papallones diürnes de Catalunya que conté dades recents i històriques de les espècies i de les seves poblacions, i que ha despertat un gran interès en la comunitat naturalista del país.