Estudis de conservació del còlob vermell
Estudis de conservació urgents del còlob vermell d'Uganda
Investigador
Julius Kibaja
Institució
Universitat d’Oslo

La pèrdua, degradació i fragmentació de l’hàbitat, juntament amb la caça massiva, són algunes de les amenaces principals dels primats arreu del món. La modificació del seu hàbitat per l’acció dels humans ha transformat els hàbitats naturals no protegits dels primats en diferents parts del món, cosa que ha forçat aquests animals a ocupar entorns alterats pels humans.

L’objectiu general d’aquest projecte és avaluar l’estat de conservació del còlob vermell d’Uganda, en perill d’extinció, en àrees no protegides de Tanzània: l’àrea forestal de Mbuzi i l’ecosistema de Masito-Ugalla.

 

Els objectius específics són els següents:

1) Determinar la grandària de la població de còlobs vermells d’Uganda en les dues àrees.

L’avaluació anterior duta a terme a l’altiplà d’Ufipa per Davenport et al. (2007) no era exhaustiva, ja que només tenia com a objectiu boscos i, per tant, obviava les arbredes i els petits boscos de galeria de l’àrea forestal de Mbuzi. La investigació proposada abraçarà sistemàticament totes aquestes àrees no estudiades de l’àrea forestal de Mbuzi. El còlob vermell d’Uganda també viu a l’ecosistema de Masito-Ugalla, principalment format per sabanes boscoses seques (miombos). És sorprenent que un primat arbori, descrit com a essencialment folívor, pugui existir en un entorn tan obert i sec com les sabanes boscoses seques, amb tan poca vegetació perenne (menys del 5% de l’hàbitat). Tot i això, aquesta espècie no s’ha estudiat mai en aquest ecosistema. La investigació proposada serà la primera que estudiï el còlob vermell d’Uganda a l’ecosistema de Masito-Ugalla.

 

2) Determinar i identificar les amenaces per a la conservació en les dues àrees.

Fins ara, cap estudi no ha avaluat exhaustivament les amenaces a què s’enfronta el còlob vermell d’Uganda a l’àrea forestal de Mbuzi i l’ecosistema de Masito-Ugalla. La investigación proposada serà la primera que registri, identifiqui i col·loqui al mapa les activitats antropogèniques que amenacen aquesta espècie a les àrees no protegides de Tanzània. És essencial disposar de dades sobre el tipus concret d’amenaces humanes a què fa front aquesta espècie per tal de dissenyar activitats econòmiques alternatives per als grups humans que les duen a terme.

 

3) Portar a cap campanyes de conscienciació de la comunitat sobre la necessitat de conservació en les dues àrees.

Les avaluacions anteriors de Davenport et al. (2007) sobre el còlob vermell d’Uganda fetes a l’altiplà d’Ufipa van comportar campanyes i accions de conservació en algunes zones de bosc (com ara la Reserva Forestal de Mbuzi). Tanmateix, l’àrea forestal de Mbuzi continua estant desprotegida. A l’ecosistema Masito-Ugalla les campanyes per conscienciar sobre la necessitat de conservació dutes a terme s’han centrat en els ximpanzés i s’han fet als pobles propers a la riba del llac Tanganyika. En canvi, els pobles de l’interior, allunyats del llac, no están adequadament sensibilitzats sobre la conservació. A més, no s’hi ha fet mai cap campanya per conscienciar de la conservació del còlob vermell d’Uganda, en perill d’extinció. El projecte proposat serà el primer a dur a terme aquest tipus de campanyes. Les campanyes de conscienciació faran que la població local estigui més disposada a donar suport a la conservació de l’espècie i a acceptar que s’apliquin programes de conservació a les àrees de la seva comunitat.