Sostenibilitat

El Zoo de Barcelona ja té més de 125 anys d’història. Durant tots aquests anys les estratègies per explicar, estudiar i conservar el medi ambient han anat variant i el Zoo ha anat adaptant-se als nous temps. La protecció de la biodiversitat, l’educació en temes mediambientals i les pràctiques sostenibles han estat sempre un objectiu primordial de la nostra institució i, per tant, hem pogut crear els canals adequats amb els ciutadans per poder divulgar aquests objectius.

 

Els reptes ambientals als quals s’enfronta el planeta fan que institucions zoològiques com la nostra adquireixin molta importància en el paper de divulgadors de les pràctiques mediambientals correctes.

 

El Zoo de Barcelona es va adherir al Compromís ciutadà per la sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona en el 2004 i ha elaborat el seu propi Pla d’acció per la sostenibilitat 2019-2030, tots dos emmarcats en els Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per les Nacions Unides al setembre del 2015. 

Objectius del Pla de Sostenibilitat del Zoo

1
Biodiversitat
Potenciar els serveis ecosistèmics del Zoo, especialment protegir i conservar la biodiversitat del Zoo i els seus entorns.
2
Eficiència
Construir les infraestructures, les instal·lacions zoològiques i els edificis de forma eficient i repensant tots els processos per enfocar-ho cap a una economia circular.
3
Influència
Esdevenir un aparador i un altaveu de les bones pràctiques ambientals del Zoo i, per extensió, de l’Ajuntament de Barcelona.
4
Consciència
Contribuir a fer un consum responsable i reduir la producció de residus. Conscienciar de la importància de la reducció, la reutilització i el reciclatge.
5
Participació i cohesió
Crear una comunitat participativa, formada i compromesa amb la conservació de la fauna i els seus hàbitats i fomentant els mecanismes de participació.

Resum del Pla de sostenibilitat del Zoo de Barcelona

Accions

El Pla de sostenibilitat del Zoo planifica més de dues-centes accions que es portaran a terme durant els propers deu anys. Algunes són petites accions puntuals i d’altres son grans canvis en la manera de treballar. Cada acció té el seu calendari, responsables i pressupost, de manera que de forma global aconseguim reduir la nostra petjada de carboni.

BIODIVERSITAT

BIODIVERSITAT

 • Millorar la jardineria fent-la més naturalitzada, plantar més espècies autòctones i amb menys necessitats d’aigua.
 • Controlar i protegir la fauna lliure que ve al parc com la colònia d’ardeids, els eriçons o les papallones.
 • Fomentar els projectes de protecció de la fauna en els seus hàbitats naturals.
COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ

 • Ser un expositor de les pràctiques sostenibles i fer pedagogia ciutadana.
 • Crear experiències combinades de visita a zones del zoo a través de tecnologies audiovisuals.
EDUCACIÓ AMBIENTAL

EDUCACIÓ AMBIENTAL

 • Crear sinergies amb les escoles per difondre les bones pràctiques ambientals.
 • Crear nous materials pedagògics digitals.
 • Formar els treballadors sobre bones pràctiques de sostenibilitat com són el compostatge, la gestió de residus o la despesa d’energia.
URBANISME DE GÈNERE I SERVEIS SOCIOAMBIENTALS

URBANISME DE GÈNERE I SERVEIS SOCIOAMBIENTALS

 • Construir tenint en compte la igualtat de gènere, evitant la discriminació de la dona i les nenes.
 • Eliminar les barreres de gènere que existeixen en l’àmbit laboral.
 • Fomentar la igualtat i afavorir la inclusió de persones amb risc d’exclusió
AIGUA

AIGUA

 • Controlar la despesa d’aigua de forma estricta per fer-ne un ús responsable.
 • Estudiar la possibilitat de fer una xarxa d’aigua freàtica.
 • Aplicar sistemes de telegestió del reg per regar l’imprescindible sense pèrdues ni fuites.
 • Posar en marxa el projecte Life4ZOO de gestió circular d’aigües en instal·lacions zoològiques
ENERGIA

ENERGIA

 • Instal·lar plaques fotovoltaiques per carregar vehicles elèctrics.
 • Fer ús de maquinària i vehicles elèctrics.
 • Contractar energia verda.
 • Aplicar totes les mesures constructives que permetin millorar la sostenibilitat dels edificis.
MATERIALS I RESIDUS

MATERIALS I RESIDUS

 • Prevenir el malbaratament dels aliments.
 • Eliminar el plàstic d’un sòl ús.
 • Fomentar la compra d’aliments ecològics i proximitat per als animals.
 • Aconseguir un reciclatge del 99% dels residus del Zoo.
MOBILITAT

MOBILITAT

 • Promoure entre visitants i treballadors la mobilitat a través de la bicicleta.
 • Fer un pla de mobilitat per tota l’empresa que incentivi el transport públic.