Política de qualitat del Zoo

Compromís

B:SM, i el Zoo de Barcelona com a part integrant de la seva gestió, considera com a principis bàsics del servei públic ofert el grau de qualitat adequat per garantir l’obtenció d’uns resultats d’acord amb els requisits esperats per les parts interessades, amb el respecte per l’entorn i que garanteixen la seguretat i salut de les persones implicades.

 

Treballar d’acord amb una organització que promogui la millora contínua forma part de l’essència de B:SM i la Direcció General de B:SM està compromesa amb el desenvolupament i implementació dels sistemes de gestió. El Zoo de Barcelona disposa de la certificació ISO 9001:2015.


La política integral de B:SM constitueix el document de referència del sistema de gestió.

Col·laboració

Tots estem convidats amb la nostra actitud cívica i responsable, a col·laborar en el bon ús de les instal·lacions i a participar en la millora contínua dels nostres serveis per incrementar la qualitat de vida a la nostra ciutat.

Reclamacions

En el punt d’informació de les nostres instal·lacions disposem de Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia a requeriment dels clients. El Zoo de Barcelona es compromet a contestar abans de 15 dies hàbils des de la seva recepció.