Fundació

*NOTA INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS

Actualment, s´està duent a terme l´actualització i adaptació dels continguts d´aquesta secció, de conformitat amb el que disposa el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d´accés a la informació pública, que entrà en vigor en data 3 de març de 2021.

La Fundació Barcelona Zoo té com a missió fonamental la promoció i el desenvolupament del Zoo de Barcelona i ho fa impulsant nous projectes de recerca, conservació, educació i sensibilització per tal d’esdevenir, des de la consideració de servei públic, un instrument orientat a la preservació de la biodiversitat, a la generació de coneixement i a la conscienciació sobre la protecció i preservació dels ecosistemes i sobre la interrelació que entre les diferents formes de vida es produeix.