La Fundació Barcelona Zoo

El Zoo de Barcelona compta des de l’any 2013 amb el suport de la Fundació Barcelona Zoo, l’instrument encarregat d’afavorir la col·laboració amb la resta de les administracions públiques i particulars, i potenciar així l’atracció de la participació institucional, acadèmica, privada i empresarial en el desenvolupament dels elements que constitueixen la raó de ser dels Zoos en el segle XXI: conservació, recerca i educació.