Patrons de moviment dels isards
Seguiment satel·lital dels patrons de moviment dels isards
Investigador
Oscar Cabezón Ponsoda
Institució
Universitat Autònoma de Barcelona

Les poblacions d’isard pirinenc (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) s’enfronten a una sèrie de factors que en comprometran la viabilitat com a espècie en els propers vint o trenta anys: canvi climàtic, canvi d’usos de les prades alpines, aïllament de subpoblacions i reducció de la variabilitat genètica, emergència de malalties noves i malalties ja presents. En l’actualitat, les poblacions d’isard pirinenc estan patint greus brots de mortalitat causats per un virus emergent: el virus de la malaltia de la frontera (BDV, gènere Pestivirus). L’impacte d’aquest virus a mitjà o llarg termini sobre aquest ungulat de muntanya encara és incert perquè aquesta espècie mai abans no havia estat exposada a un virus amb prou virulència per causar les elevades mortalitats observades.

 

L’objectiu general del present projecte, focalitzat en la conservació de l’isard pirinenc, és definir els patrons de distribució i de moviment de l’isard pirinenc mitjançant seguiment satel·litari al Pirineu català. Les dades generades ampliaran el coneixement de la biologia i l’ecologia d’aquesta espècie, i permetran obtenir els objectius específics següents:

1) monitorar l’estat de salut dels grups matriarcals d’isards marcats

2) descriure com afecten els patrons de moviment dels grups d’isard en la dispersió del Pestivirus de l’isard en l’ecosistema alpí català

3) predir el comportament de les malalties infeccioses presents i futures en les poblacions de l’isard pirinenc

4) identificar les zones geogràfiques d’interès per a l’isard pirinenc tant en època estival com hivernal. La identificació d’aquestes zones fa que esdevinguin punts on poder actuar en cas de situacions crítiques per a l’espècie.

Imatges i Videos
Imatge 18.61 MB