Poblacions de gat salvatge a Catalunya
Poblacions de gat salvatge a Catalunya
Investigador
Ferran Sayol
Institució
Grup de Naturalistes d’Osona

El gat salvatge (Felis silvestris, Schreber 1777) és l’únic felí autòcton de Catalunya, habitant dels nostres boscos ja des dels temps dels Neandertals1. Tanmateix, és un gran desconegut entre la població, que amb prou feines sap de la seva existència.

A la península Ibèrica, es creu que la seva distribució és molt discontínua, tot i que l’estat de les poblacions és molt desconegut, sense dades de la seves densitats enlloc de la península.

 

En aquest estudi, es pretén prospectar la presència del gat salvatge al territori català, estimar la densitat de les seves poblacions i conèixer millor quins són els hàbitats més propensos per l’espècie. Per altra banda, es vol avaluar en quina mesura hi ha interaccions entre gats salvatges i domèstics, així com a la probabilitat d’aparició d’individus híbrids. Aquesta informació permetrà actualitzar la distribució de gat salvatge a Catalunya, així com estimar el grau d’amenaça que representen els gats domèstics. Disposar d’aquesta informació serà indispensable per poder desenvolupar plans i accions de conservació.

 

1) Actualitzar l’àrea de distribució del Gat Salvatge a Catalunya, prioritzant zones poc estudiades.

2) Determinar quins hàbitats poden afavorir o desafavorir la presència de gat salvatge al territori català.

3) Avaluar la co-ocurrència en l’espai i el tempes entre el Gat salvatge i el Gat domèstic.

4) Determinar l’efecte de diferents variables (per exemple la distància a nuclis habitats o el tipus d’hàbitat) sobre la presència de gats domèstics en els territoris de gat salvatge.

4) Construir un mapa continu de la idoneïtat de l’hàbitat per la presència de Gat Salvatge a Catalunya.

5) Construir un mapa continu de la probabilitat de co-ocurrència de Gats domèstics i gats salvatges per poder predir les zones de més risc d’hibridació.

6) Proporcionar informació sobre les zones d’interès per la conservació del Gat salvatge i zones on prioritzar actuacions encarades a reduir el contacte entre Gats salvatges i gats domèstics.

Imatges i Videos
Imatge 12.19 MB
Imatge 2810.63 KB