Projecte LIFE del tritó del Montseny

Zoo Barcelona - Tritó

Coordinació del projecte: Daniel Guinart, conservador del Parc natural del Montseny, Diputació de Barcelona

 

Institucions: Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Forestal Catalana, Zoo de Barcelona i Generalitat de Catalunya

 

L’any 2005 va ser descoberta una nova espècie d’amfibi al massís del Montseny, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi). Endèmic del parc Natural i un dels amfibis més amenaçats de l’Europa occidental, de seguida es va posar en marxa un programa de conservació per part de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per garantir-ne la supervivència, i l’any 2007, es va començar un programa pilot de reproducció en captivitat d’aquesta espècie al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa al qual es va sumar el Zoo de Barcelona el 2013 per tal d’augmentar les possibilitats de futur per a l’espècie en cas d’una situació crítica.

Actualment l’espècie està catalogada com a espècie en perill crític d’extinció a la Llista vermella de la UICN, i també està protegida per les lleis estatals i les catalanes. La seva supervivència està íntimament lligada a la conservació dels medis aquàtics, però també de les masses forestals que els envolten. Hi ha catàstrofes naturals, com els incendis causats per llamps o les riuades provocades per pluges torrencials, que poden provocar extincions locals de poblacions, però és la intervenció humana la que posa en perill la supervivència de l’espècie.

 

El tritó del Montseny no supera els 11 centímetres de longitud i presenta una coloració marronosa al dors, amb unes petites taques grogues als flancs de la cua, i color crema a les parts ventrals. Habita torrents de muntanya d'aigües fredes molt oxigenades, preferentment a fagedes i alzinars entre els 750 i els 1.200 metres d’altura. A diferència de l'espècie germana pirinenca, Calotriton asper, els individus joves dels l’arnoldi no semblen abandonar l'aigua i dur una vida terrestre. S’alimenta d’invertebrats aquàtics i de larves de salamandra.

Zoo Barcelona - Tritó
Zoo Barcelona - Tritó

El 2015 es va fer una aposta per assumir amb garanties un pla d'acció per millorar la conservació dels hàbitats d’aquesta espècie endèmica i assegurar-ne la supervivència. Amb la col·laboració de quatre socis  (Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Zoo de Barcelona i Forestal Catalana), i després d'un seguit de reunions de coordinació, es va proposar, per part de l’òrgan gestor del Parc, presentar el projecte a les convocatòries LIFE de la Unió Europea (UE) . El projecte  es va acceptar a finals del 2016 i la Diputació de Barcelona n’és la institució que el coordina.

El projecte LIFE Tritó Montseny (LIFE15/NAT/ES/000757) promourà accions per millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny fins al desembre del 2020, i amb aquesta finalitat s'han definit una sèrie d'objectius, que inclouen els següents: incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó; eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat; assegurar la conservació genètica de l'espècie i ampliar la seva àrea de distribució; establir una major cobertura legal i aprovar un pla de conservació de l'espècie; incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics d'aquest amfibi; i, finalment, implicar i comprometre els agents del territori en la conservació de l’espècie, dels hàbitats de ribera i de la seva biodiversitat.

Zoo Barcelona - Tritó

El projecte està dotat amb un important finançament de prop de 3.000.000 d’euros procedents dels fons europeus, i implica per al Zoo una dotació econòmica de més de 400.000 euros que s'han destinat a l’ampliació de les instal·lacions dedicades actualment a la cria d’aquesta espècie i a la creació el 2018 d’una nova sala educativa oberta al públic, on mitjançant panells explicatius vídeos i material interactiu s’informa el visitant sobre la importància del tritó i de la fauna dels torrents de muntanya del Montseny.