Treball de recerca

Zoo Barcelona

Per a tots aquells alumnes de Batxillerat que vulguin fer el treball de recerca sobre zoologia i/o biodiversitat, el Departament d’Educació del Zoo de Barcelona ha preparat un curs amb la finalitat d'assessorar els alumnes i facilitar-los l'elaboració del treball.

Les temàtiques dels treballs poden ser variades, des d’estudis etològics sobre primats i altres mamífers terrestres, aus o rèptils a estudis orientats a funcionament del Zoo o espècies en perill.

 

El curs consta de tres sessions teòric-pràctiques en horari de 15 a 17h i una tarda setmanal d’assessorament per part dels educadors del Departament d’Educació per tal de sol·licitar tota la informació necessària i fer el seguiment del treball. Es lliura un passi de sis mesos per a poder accedir al Zoo a fer les observacions de l’animal escollit. En cap cas es permetrà realitzar experiments que impliquin canvis en els hàbitats o maneig dels animals; el seu benestar és la primera prioritat del Zoo.

Es recomanable comptar amb el vistiplau del tutor del centre per poder realitzar el treball de recerca al Zoo.

 


Inscriu-te
 • 15 DE DESEMBRE DE 2023
 • 20 DE MARÇ DE 2024
 • 22 DE MAIG DE 2024
   

Hora d'inici: 15.30h 

Un cop iniciat el curs no podrà inscriure’s cap alumne. Tots aquells que ho desitgin hauran de inscriure’s a la següent convocatòria.

Durant els períodes de vacances escolars, l’horari d’atenció als alumnes serà els dimecres de 16:45 a 18:45h.

Per treure el màxim profit del curs del Treball de Recerca, suggerim treballar prèviament, a l'institut, els aspectes següents:  

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Fer un recull dels diferents animals i/o temes en què voldrien centrar el treball. 
 • Acordar amb el tutor un pla de treball i una aproximació al seu contingut. 
 • Fer una recerca d'informació bibliogràfica, per Internet o d'un altre tipus, sobre l'animal o el tema escollit. 
 • Elaborar un esborrany de calendari de treball que inclogui: terminis de recerca d'informació, d'observacions i de recollida de dades, d'anàlisi de les dades, de redacció i elaboració de resultats, de preparació de materials per al treball i per a la presentació (deixant sempre un marge per a possibles imprevistos). 

 

Per observar els animals: 

 • Buscar algun documental, CD o altres informacions en suport electrònic per poder observar l'animal abans de venir a veure'l al Zoo. 

 

Com a objectius específics: 

 • Estructuració planificada del treball de recerca.

L'activitat Treball de recerca al Zoo de Barcelona permet que els alumnes de batxillerat elaborin el seu treball de recerca atesos i supervisats per educadors (biòlegs) del Zoo i amb l'inestimable suport dels animals de la nostra col·lecció. 
Sessions comunes:  

 

1a sessió 

Introducció del pla de treball que ofereix el Departament, divisió dels alumnes segons el tema escollit i itinerari pel recinte conduïts per un educador (biòleg) del Zoo, en el qual se'ls expliquen les possibilitats que ofereixen les diferents espècies.  

 

2a sessió 

És una sessió diferent per a cada grup, en la qual s'expliquen els condicionants biològics i etològics de cada espècie per al disseny dels fulls de registre de dades.  

 

3a sessió 

Trobada amb el responsable de la secció sobre la qual s'està fent el treball a fi que els alumnes tinguin l'oportunitat d'entrevistar-lo i preguntar-li tots aquells aspectes de maneig i biològics que creguin oportuns.   

 

Sessions de consulta 

De dilluns a divendres en horari de 15 a 17h segons calendari dels educadors els alumnes poden acudir al Zoo a consultar bibliografia, treballs o revistes i a sol·licitar assessorament si en necessiten.

Degut a la situació sanitària actual, aquestes sessions es faran imprescindiblement amb cita prèvia. És important contactar amb l’educador responsable per demanar dia i hora de trobada.

 

Sessions d'observació

Tots els alumnes reben un carnet que els permet entrar al Zoo a fer les observacions sempre que ho desitgin i en l'horari que els sigui més convenient. El carnet té una validesa de sis mesos.

Propostes per portar a terme després del Treball de recerca de Batxillerat al Zoo:  

 

Àrea de Ciències de la naturalesa:  

 • Fer la presentació del treball elaborat. 
 • Continuar la recerca fent una segona fase del treball un cop acabat el primer treball. 

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit: 

 • L'avaluació es fa quan l'alumne presenta el treball al tribunal de l'Institut.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL TREBALL DE RECERCA PER A BATXILLERAT 

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient. 

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes vius.  

 

OBJECTIUS

 

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Introducció al mètode científic.
 • Altres objectius en funció del contingut del treball. 

 

Continguts dels procediments :

 • Recollir informació en tota mena de suports per poder fer el treball. 
 • Obtenir informació estructurada sobre els animals mitjançant l'observació amb etogrames. 

 

Actituds, valors i normes: 

 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement. 
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Preu: 69,45 €

Tens dubtes?

Per a més informació, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.