Comerç il·legal de carn de primats
Comerç il·legal de carn de primats a Uganda
Investigador
Ignasi Marco Sánchez
Institució
Universitat Autònoma de Barcelona

La caça d'animals salvatges pel comerç il·legal de carn amenaça la biodiversitat i augmenta el risc de transmissió de malalties zoonòtiques, com l’Ebola. A Uganda hi ha informació limitada sobre les espècies objecte de la caça furtiva, els patrons de contacte amb les comunitats que practiquen la caça i amb els punts de venda d’aquesta carn.

 

L’objectiu principal d’aquest projecte és investigar les espècies de primats que són caçades i posades a la venda il·legalment. Per això, es seleccionaran diversos punts de mostreig al voltant de zones protegides (Parcs Nacionals) i s’obtindrà mostres de carn de diferents establiments i carreteres on es proporciona aquest tipus de menjar als clients i viatgers que hi passen. Mitjançant l’estudi de l’ADN es determinarà l’espècie animal a la que pertany una mostra de carn.