Barcelona aprova el seu Nou Model de Zoo, reforçant el compromís de la ciutat per la preservació del planeta

Zoo Barcelona

Descarrega't el Pla estratègic Nou Model del Zoo de Barcelona

 

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat aquest matí per unanimitat el Nou Model de Zoo de Barcelona per respondre als reptes globals del segle XXI en relació a la preservació del Planeta i a la sensibilització de la ciutadania –especialment els més joves.

 

L’objectiu del nou Zoo de Barcelona és esdevenir un centre de referència de primer ordre en benestar animal a través de tres eixos clau d’actuació:

 • Educació i sensibilització en el respecte i la conservació de la natura
 • Recerca i projectes a la natura que millorin la situació de les espècies
 • Conservació de la fauna autòctona, mediterrània i d’aquelles espècies del món que estiguin amenaçades o en perill d’extinció, posant èmfasi en els primats i la bioregió del Sahel

 

Eix d’Educació – Coneixement i emoció

 

El nou Zoo planteja una experiència completa per ajudar a adquirir coneixements nous, que emocioni a través de l’aprenentatge i que mogui a l’acció durant l’estada al parc abans i després. S’incorporarà l’ús de les noves tecnologies per completar l’experiència, especialment en els centres d’interpretació (Sahel, komodos, mediterrània prehistòrica, orangutans...) i amb noves aplicacions com la càmera de seguiment de la colònia dels ardèids (bernats pescaires, martinets blancs i esplugabous).

El 2018 les accions del Departament d’Educació van acollir 71.701 visitants en activitats educatives i van servir per transmetre el valor de la biodiversitat i el respecte als animals a través d’activitats escolars, casals i tallers educatius. Aquestes activitats didàctiques van augmentar un 12,7% respecte de l’any anterior.

 

Educació

 

La nova visió també projecta el Zoo com un equipament de referència de la sostenibilitat de la Ciutat, que permet explicar i difondre les polítiques ambientals, aplicades al Zoo, que tenen traslació a escala global. La botiga i els punts de restauració faran la seva contribució divulgativa a través de la sensibilització per a la conservació i una alimentació saludable. S’introduiran també millores en la gestió de l’aigua i dels residus, en la mobilitat i en l’educació ambiental, parant especial atenció en el rol del Zoo en la conservació de la fauna silvestre local de la Ciutadella.

 

Eix de Recerca – Pol de la ciència i l’ecologia del país

 

El Zoo s’incorporarà al grup d’institucions de ciència i ecologia del país que, en un espai d’1Km2, aplega més de 5.000 investigadors en diversos centres a l’entorn del Parc de la Ciutadella. Les universitats públiques UB, UAB i UPF, conjuntament amb el nou Zoo, crearan un Institut de Recerca de la Biodiversitat.

L’impuls científic serà reforçat doblant el pressupost en recerca i conservació en el seu hàbitat (in situ) i amb l’establiment de línies de col·laboració amb les institucions científiques i acadèmiques del país. En la darrera dècada s’han atorgat 92 beques PRIC per valor de 772.242 €. Aquesta xifra representa el 30% del total de la despesa directa que la Fundació Barcelona Zoo ha dedicat a donar suport a iniciatives i a impulsar projectes de recerca i conservació in situ (en els últims 10 anys ha ascendit a 2,5M d’euros).

 

 

Conservació de fauna autòctona i fauna amenaçada – El Zoo surt del Zoo

Amb el benestar animal com a element imprescindible en totes les actuacions, el nombre i les espècies acollides al nou Zoo de Barcelona es prioritzaran de la manera següent:

  • Les espècies de la fauna autòctona en xarxa amb d’altres institucions zoològiques, entitats conservacionistes i administracions (passant del 15% del total actual a més del 30% en una primera fase)
  • Espècies amb un alt nivell d’amenaça a la natura (passant del 22% del total actual al 40% en curt termini)
  • Espècies per a les quals existeixin plans de conservació

 

El Nou Model transforma el Zoo en un centre referent en l’àmbit de la fauna salvatge local i propera geogràficament, en el marc de la Conservació de la Mediterrània, com el tritó del Montseny, la trenca a les terres de ponent, la tortuga del rierol, la llúdria al Besòs, les papallones a l’Àrea Metropolitana, el rorqual comú, l’ós, el llop i el fartet al delta del Llobregat, entre d’altres. Es potenciaran els acords amb centres de recerca i administracions locals de tot el territori.

L’any 2018 la dotació econòmica a projectes de conservació de fauna in situ i el seu hàbitat ha estat destinada en un 69% a fauna autòctona, un 23% a fauna al·lòctona i un 6% a d’altres. S’ha treballat directament amb 55 espècies, tot i que hi ha diversos projectes dedicats a hàbitats o grups d’espècies que engloben un gran nombre d’espècies.

En l’actualitat, el Zoo de Barcelona treballa en programes de conservació que inclouen 103 espècies, de les quals 21 estan sent reintroduïdes als seus hàbitats. 

 

Renovació de l’espai físic

El desenvolupament dels tres eixos fonamentals comportarà també una metamorfosi de l’espai físic. El Zoo redistribuirà els seus espais per tal d’aconseguir infraestructures adequades en termes de biomes o taxons, grup d’animals agrupats d’acord al seu entorn natural. Aquesta nova organització serà una realitat aquest estiu amb la incorporació dels lleons al nou bioma del Sahel.

 • Es crearan els nous espais: bioma de la Mediterrània, com a àmbit prioritari del Zoo, centre de biodiversitat marina, papallonari i pavelló d’invertebrats.
 • Els finalitzarà el bioma d’insularitat de Madagascar.
 • Es milloraran la resta d’instal·lacions agrupant-les, sempre que sigui possible, per biomes o taxons (com ara els primats o els dragons de Komodo).
 • Es millorarà l’espai públic i s’establiran nous equipaments imperatius per a la funció del Zoo: nova àrea d’educació, àrea logística, xarxes de servei, etc.

Renovació

 

Per dur a terme el nou model, es preveu una inversió global de 64,6 M€ en el període 2019-2031. Un 50% es destinaran a les instal·lacions dels animals, un 24% a l’espai públic i vials de servei, un 21% als equipaments i logística i un 5% relatius a enderrocs i provisionalitats.

Un primer paquet d’inversions es desplegarà el 2019 amb diverses actuacions. Les més immediates són:

 • Incorporació dels lleons a la Sabana del Sahel - juny
 • Centre d’interpretació de la Sabana del Sahel – juny
 • Inauguració del Centre d’Interpretació dels dragons de Komodo – juliol

 

Un projecte compartit

El nou model de Zoo de Barcelona representa una gran oportunitat per a totes les persones que hi treballen, ja que es farà realitat aquest projecte de conservació i sensibilització de la natura davant l’amenaça del canvi climàtic i la necessitat de preservació de les espècies.

 

El Zoo de Barcelona va obtenir el 2018 la valoració més alta dels últims 5 anys. Els visitants van puntuar-lo amb 7,8 sobre 10, a l’estudi de l’Índex de Satisfacció de Ciutadans (ISC) que es realitza anualment. Un dels aspectes més valorats del Zoo ha estat el bon tracte del personal (8,9 punts).

 

L’any passat, el Zoo va obrir les seves portes durant els 365 dies de l’any i va rebre 785.992 visitants, una mitjana de 2.153 visitants al dia. El primer trimestre de 2019 s’ha incrementat el nombre de visitants un 6%  respecte l’any anterior. Actualment, uns 20.000 membres (com a diferents modalitats grupals de contracte) formen part del Zoo Club.