Conservant les tortugues autòctones

Conservant les tortugues autòctones

 

Des de fa anys, el Zoo treballa amb les administracions per conservar les tortugues autòctones del nostre territori. La pressió humana sobre els seus hàbitats, l’arribada d’espècies exòtiques que les arraconen, el seu ús com a mascotes, el canvi climàtic, són factors diversos que han fet davallar les poblacions d’aquests rèptils amb closca que sempre han despertat la curiositat i simpatia de l’home.

 

Durant l’any 2020, el Zoo ha continuat contribuint a la preservació de la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) mitjançant la cria al Zoo d’exemplars destinats al reforç de les poblacions als hàbitats naturals de Catalunya, i a través de les beques de la seva Fundació, també ha afavorit la conservació de la tercera tortuga autòctona, la tortuga d’estany (Emys orbicularis). Pots veure al Terrari les  tortuguetes d’enguany, encara força petitones!

 

zoo barcelonaLa tortuga mediterrània occidental és un dels rèptils més amenaçats de la fauna catalana i des de fa molts anys el Zoo la cria a les seves instal·lacions. Ja a la segona meitat de la dècada dels 80 del segle passat vam col·laborar activament en les primeres repoblacions d’aquesta espècie a la Punta de la Banya, al Delte de l’Ebre. Amb exemplars nascuts principalment al Zoo s’hi va establir una població que avui dia continua en molt bon estat. A partir del 1991 la Generalitat de Catalunya va començar a treballar en un pla per reintroduir de la tortuga mediterrània al Garraf i altres serres del país, com el Montsant, que es va oficialitzar el 1996 amb la firma d’un conveni de col·laboració amb la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Ambient. Des de 1998  fins ara, més de dos centenars de tortugues nascudes al Zoo han estat destinades a la reintroducció. Cada any, a la tardor, el Zoo dona les seves cries de tortuga mediterrània al CRARC (http://www.crarc-comam.net/). Les 14 tortuguetes nascudes al Zoo aquest 2020 van ser alliberades divendres passat a la Serra del Montsant. És la primera vegada que les nostres tortugues s’incorporen a la població d’aquesta zona. Esperem que tinguin una bona adaptació!

 

La cria de la tortuga de rierol al Zoo forma part d’un conveni signat l’any 2005 amb el Consorci dels Espais naturals del Delta del Llobregat (www.deltallobregat.cat) segons el qual el Zoo en mantindrà un grup amb la finalitat de repoblar amb les cries els Espais naturals del delta on aquesta espècie està en recessió especialment per competència amb espècies reintroduïdes (com la tortuga de Florida entre d’altres). Des de l’inici de la col·laboració, ja hem fet dos alliberaments d’exemplars nascuts a les nostres instal·lacions, un total de 16 tortuguetes filles dels 12 exemplars propietat de la Generalitat i procedents del CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) que formen la població reproductora del Zoo. Abans d’estar preparades per al retorn al seu hàbitat les cries han de créixer una mica, i han de passar un dos anys perquè arribin a la mida adequada. La tortuga de rierol està classificada com a espècie vulnerable a la Llista vermella d’animals en perill d’extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).  Abans se’n trobaven per tot el nostre territori, però ara la seva distribució està més limitada i n’hi ha a Les Alberes, als deltes de l’Ebre i del Llobregat, als aiguamolls de l’Empordà i a algunes conques interiors. Entre el 2019 i el 2020 n’han nascut 16 exemplars al Zoo.

zoo barcelona

 

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) es troba en estat vulnerable a tota la península Ibèrica.A Catalunya, les seves poblacions estan molt fragmentades i la seva situació és crítica. La població més ben conservada es troba a la plana de la Selva (Riudarenes) on des de fa més de 30 anys treballa per a la seva protecció l’Associació ADEPAR, actual Fundació Emys (https://www.fundacioemys.org/). zoo barcelona

Recentment, amb el suport de la Fundació Barcelona Zoo, aquesta fundació ha posat en marxa el projecte EMYSTRACK amb l’objectiu de dur a terme un seguiment exhaustiu de la població existent a la riera de Santa Maria (Caldes de Malavella) i comparar-la amb la població de Riudarenes per ampliar el coneixement del seu funcionament i les possibilitats de connectivitat entre les dues poblacions.  L’estudi permetrà aplicar actuacions eficients per a la preservació de la major població d’Emys orbicularis de Catalunya.  L’any 2017 La Fundació Barcelona Zoo ja va donar suport a un projecte de la universitat de Girona per estudiar l’ecologia d’aquesta espècie i els seus requeriments en tots els moments del cicle vital per ajudar a garantir la viabilitat dels projectes de reintroducció. En un futur, el Zoo també vol posar en marxa un grup reproductor de tortuga d’estany a les seves instal·lacions per contribuir al reforç de de les poblacions salvatges quan calgui.

 

 

zoo barcelona

 

Malgrat les dificultats en què es troben les tortugues alliberades al medi, les tortugues mediterrànies, de rierol i d’estany prosperen a casa nostra i sovint se’n troben closques d’ous i cries, prova segura de la seva reproducció!

Sisplau, si trobes una tortuga o qualsevol altre animal al camp deixa’l allà, sempre que no estigui malferit. El seu lloc és el medi natural i no els fem cap favor canviant-los de lloc encara que sigui de manera benintencionada!