La Fundació Barcelona Zoo destina 70.000 € als projectes guardonats en la 14na edició de les seves beques.

Gripau d'esperons

La Fundació Barcelona Zoo ha concedit vuit beques destinades a projectes de recerca, conservació, protecció i preservació de la fauna salvatge i la biodiversitat. La convocatòria, que s’emmarca en el Programa de Recerca i Conservació (PRIC) de la Fundació, és de caràcter anual i enguany arriba a la 14a edició. En total, s’han rebut 16 sol·licituds, de les quals vuit han estat seleccionades per un jurat format per professionals rellevants de la comunitat científica. Els projectes guanyadors rebran una aportació total de 71.219 €. 

D’acord amb els criteris generals de la convocatòria, un dels elements que s’han tingut en compte en la tria de projectes ha estat el lideratge de joves investigadors, pre o postdoctorals. L’objectiu és que els ajuts de la Fundació Barcelona Zoo esdevinguin una eina de suport al desenvolupament de les seves carreres investigadores.

 

Els hàbitats i la fauna de la Mediterrània, principals estudis dels projectes seleccionats

El gruix de les beques atorgades, 6 de les 8, se centra en l’estudi de la fauna i els ecosistemes autòctons de la Mediterrània, incloent-hi el medi marí. A més, tots els estudis becats es desenvoluparan en el medi natural de les espècies, és a dir, a l’espai físic on es desenvolupen i viuen. 

Els grups zoològics principals en què se centren els estudis becats són els ratpenats (3 projectes), les aus (2 projectes), els mamífers terrestres i els taurons. Pel que fa als hàbitats, els més estudiats són els propis de la Mediterrània a Catalunya, tant boscos, landes i pastures del Montseny, com zones humides, agrícoles, urbanes i litorals. Tanmateix, un dels projectes aborda l’altiplà colombià.

 

El nou model del Zoo, compromès amb la investigació

Una de les línies estratègiques del nou model del Zoo de Barcelona és reforçar el seu compromís amb la investigació i la divulgació. En aquest sentit, el programa de beques de la Fundació Zoo és una de les línies amb què es treballa per impulsar la generació de coneixement i conscienciació sobre la necessitat de protegir els ecosistemes. 

Les beques anuals són una via important de col·laboració de la Fundació Barcelona Zoo amb investigadors i altres entitats externes per complementar els programes de recerca i conservació propis o en col·laboració amb tercers que es duen a terme per contribuir a la protecció de la fauna més amenaçada.

 

 

1. CONVOCATÒRIA DE BEQUES PRIC

TÍTOL

ACRÒNIM

INSTITUCIÓ

Investigador principal

Avaluació de les mesures de recuperació de pastures al Parc Natural del Montseny sobre la biodiversitat utilitzant el còlit gris (Oenanthe oenanthe) com a indicador

BIOCòlit

Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona

Ignasi Marco Sánchez

Aproximació tecnològica i bioacústica al seguiment de colònies de ratpenats forestals

FORESTBATS

Grup de Biologia de la Conservació (GBIC) del del Centre de Ciència
i Tecnologia Forestal de Catalunya

Robert Manzano Rubio

Is avian pox impacting the population of house
sparrows (Passer domesticus) in Barcelona?

PoxBCN

Facultat de Veterinària, UAB

Laura Carrera Faja

Endemismes, ratpenats i arròs: estudiant el rol dels ratpenats com a controladors naturals de plagues agrícoles a Madagascar

MGRICE

Grup recerca Biodiversitat bioindicador (BiBio) - Museu Ciències Naturals Granollers

Carme Tuneu Corral

Implementació d’un pla d’estudi i seguiment del mustèlid més rar del món, la mostela colombiana (Mustela felipei)

CHUCUR

 

Salvador Salvador Allué

Presència i estacionalitat del tauró bocadolça (Hexanchus griseus) en aigües profundes del nordest mediterrani – implicacions en la seva conservació

BOCADOLÇA

Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals.
Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio)
UB

Manel Gazo

Estudi acústic de la distribució dels amfibis de la baixa Tordera: a la cerca d’una espècie en regressió

AcuHerp-Baixa Tordera

Naturalistes del Montnegre i la Tordera

Santiago Poch Cartañá

Harp-Cam: un nou mètode de ciència ciutadana per capturar la diversitat críptica de quiròpters

HARPCAM

Museu de Ciències Naturals de Granollers
Grup de Recerca en Biodiversitat i Bioindicadors (BiBio)

David López-Bosch