Projecte de recerca

Projecte de recerca

La tria de la temàtica del Projecte de Recerca de 4t d'ESO la fa cada grup d'alumnes en coordinació amb el seu tutor. Per tal de facilitar als estudiants l'elaboració d’aquest treball i adaptar-se a les seves diferents demandes, al Zoo de Barcelona posem a la seva disposició:

 

 • Atenció personal al Departament d'Educació del Zoo els dimecres a la tarda de 15 h a 17 h perquè els alumnes puguin fer les seves consultes. En cas que per motius escolars no poguessin venir, tractaríem cada cas individualment.
 • Un carnet que els permetrà visitar les instal·lacions un nombre variable de vegades i en els dies i horaris que es desitgin, per fer les observacions que calguin. El carnet té una validesa de tres mesos.

 

També s’ofereixen consultes dels alumnes de 4art d’ESO que estiguin realitzant el seu Projecte de Recerca, i necessitin assessorament en temes de zoologia, biodiversitat, conservació, sostenibilitat, campanyes de sensibilització... Feu-nos arribar la vostra proposta, en coordinació amb el vostre tutor, i planejarem les trobades i entrevistes necessàries. Un carnet us permetrà visitar les instal·lacions un nombre variable de vegades i en els dies i horaris que es desitgin, per fer les observacions que calguin. El carnet té una validesa de tres mesos.


Inscriu-te

Per treure el màxim profit del sistema d'informació del Projecte de Recerca de 4t d'ESO, suggerim treballar prèviament, al centre d'estudis, els aspectes següents:

 

Per recollir els interessos dels alumnes i incrementar la seva motivació envers els animals:

 • Constituir els grups de treball.
 • Fer un recull de l'animal al voltant del qual volen centrar el treball.
 • Acordar amb el tutor un pla de treball i una aproximació al seu contingut.
 • Fer una recerca d'informació bibliogràfica, per Internet o d'un altre tipus, sobre l'animal o el tema escollit.
 • Elaborar un esborrany de calendari de treball que inclogui: plantejament d'una hipòtesi, planificació del mètode de resolució, integració d'informació procedent de diverses fonts, anàlisi de dades i arribar a unes conclusions argumentades.

 

Per observar els animals:

 • Buscar algun documental, CD o altres informacions en suport electrònic per poder observar l'animal abans de venir a veure'l al Zoo

 

Com a objectius específics: 

 • Estructuració planificada del projecte de recerca.

L'activitat Projecte de Recerca de 4t d'ESO al Zoo de Barcelona permet que els alumnes de Batxillerat elaborin el seu projecte de recerca amb la possibilitat de fer consultes per correu electrònic a l'adreça: projecterecerca@bsmsa.cat

 

Un biòleg del Departament d'Educació del Zoo consultarà els correus i respondrà els dubtes tots els dilluns i els dimecres, per rigorós ordre de recepció. 

 

En sol·licitar el servei que compti amb el vist-i-plau del tutor del treball i en rebre el comprovant del pagament, els alumnes rebran un Número de Reserva que anirà lligat al tema del projecte de recerca. A cada consulta s'hi haurà de posar com a assumpte: NÚM. DE RESERVA - TEMA DEL PROJECTE.

 

Sessions d'observació

Tots els alumnes rebran un carnet que els permet entrar al Parc Zoològic per fer les observacions sempre que ho desitgin, en l'horari d'obertura del zoo. El carnet té una validesa de tres mesos.

Propostes per portar a terme després de la informació recollida pel Projecte de recerca 4t d’ESO al ZOO:

 

Àrea de Ciències de la naturalesa:

 • Presentar un informe escrit del treball.
 • Fer una breu exposició oral del treball elaborat.

 

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:

L'avaluació es fa quan els alumnes presentin el treball al centre d'estudis.

El sistema d'informació per al Projecte de recerca és una activitat pensada per ajudar els alumnes de 4t d'ESO a elaborar el seu projecte de recerca.

INTEGRACIÓ CURRICULAR DEL PROJECTE DE RECERCA PER A 4t d'ESO

EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Educació en favor del medi ambient.

RELACIONS AMB LES DISCIPLINES DEL CURRÍCULUM

Els organismes vius.

 

OBJECTIUS

Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • Introducció al mètode científic.
 • Altres objectius en funció del contingut del treball.


Referits a procediments:

 • Recollir informació de diferents fonts per poder realitzar el projecte.
 • Obtenir informació estructurada sobre els animals mitjançant l'observació.


Referits a actituds i valors:

 • Posar en acció competències socials i ciutadanes com la participació, la responsabilitat, la presa de decisions i la capacitat de diàleg en el treball en equip.
 • Fomentar el respecte envers els animals mitjançant un millor coneixement.
 • Desvetllar la consciència dels alumnes envers la protecció de la natura.

Preu: 29,10 €

Un cop feta la inscripció, envia un correu mitjançant el formulari i indica quin dimecres vindràs per poder-te atendre correctament.

Tens dubtes?

Per a més informació, emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu.