Missió i objectius

Missió i Objectius Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona, entitat pública depenent de l’Ajuntament de Barcelona, té com missió ajudar a la conservació de la fauna salvatge i a la biodiversitat del món, treballant conjuntament amb d’altres zoos, administracions, organitzacions i centres universitaris i científics.

 

Per aconseguir-ho es fa una acció constant en el camp de l’educació i la sensibilització per la conscienciació en el respecte de les espècies, els hàbitats i els ecosistemes en general, implicant a la societat de manera proactiva.

 

El Zoo contribueix a l’augment del coneixement científic promovent la recerca pròpia i la col·laboració amb altres centres d’investigació, incrementant programes d’investigació i actuacions de conservació tant in situ a la natura com ex situ als zoos.

 

Així , amb l’objectiu de garantir sempre el benestar dels animals s’han de tenir instal·lacions innovadores i seguir totes els requeriments i directrius que marquen les diverses estratègies mundials per a la conservació d’espècies en nuclis zoològics impulsades per AIZA, EAZA i WAZA.

 

Els valors que estan implícits en el treball del Zoo són la transparència, la sostenibilitat, la honestedat i la voluntat de servei i compromís en vers a la natura i a la societat.