El Zoo reforça la població d’eriçons del parc

Zoo Barcelona


Històricament, el Zoo ha comptat amb una població important d’eriçó fosc (Erinaceus europaeus), tant en el seu recinte com en tot l’àmbit del Parc de la Ciutadella. L’entorn que propicia el Zoo a nivell de vegetació i espais naturalitzats fa que aquest parc barceloní sigui un hàbitat idoni per a aquesta espècie. Malgrat tot, per diverses causes, aquesta població ha disminuït sensiblement al llarg dels darrers anys.

 

Ara, el Zoo en col·laboració amb Galanthus, n’ha alliberat quatre provinents del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de La Torreferrusa (animals recuperats) amb la finalitat de reforçar el grup d’eriçons salvatges del parc i garantir-ne la viabilitat. 

 

Per això, hem construït una nova instal·lació d’aclimatació (de la qual els eriçons, un cop acostumats al nou espai, entren i surten lliurement), s’han elaborat protocols de cura i alimentació, i hem fet un seguiment mitjançant localitzadors via satèl·lit  durant els primers dies, per comprovar que els seus moviments de “descoberta” no els posessin en perill (via pública, vies de ferrocarril o tramvia, etc.). Finalment, s’han pres mesures de seguretat per evitar accidents que els puguin perjudicar dins de les instal·lacions del Zoo.

 

Eriçons
Localització d'eriçons via satèl·lit.

 

Fins ara, l’alliberament dels eriçons ha estat un èxit i per aquest motiu properament se n’alliberaran més, prèvia aclimatació a la nova instal·lació.