Presència fàrmacs en sang del voltor comú
Presència de diclofenac i altres fàrmacs en sang del voltor comú
Investigador
Ignasi Marco Sánchez
Institució
Universitat Autònoma de Barcelona

El 2011 va començar un projecte d'anellament i marcatge alar de voltors (Gyps fulvus) per part del Grup d’Anellament de Calldetenes-Osona (GACO), per tal d’estudiar les migracions i identificar els recents comportaments problemàtics de la població. Aquest estudi que proposem es farà a partir de les mostres de sang que s’obtinguin d’aquests animals capturats.

Els objectius són, en primer lloc, determinar la presència de diclofenac i d’altres fàrmacs a la sang en voltor comú. Per aquest estudi, s’utilitzaran les mostres que s’obtindran a partir del animals que es capturin a l’abocador d’Orís (Osona), on anualment es capturen entre 500 i 800 voltors. L’estudi serà complementari amb el projecte "Diclofenac i d'altres fàrmacs antiinflamatoris en les aus carronyaires de la Península Ibèrica", concedit per la fundació nord-americana "Morris Animal Foundation". En aquest projecte, es realitza una investigació d’aquests fàrmacs en aus carronyaires mortes, a partir de mostres d’òrgans dels animals que arriben morts o moren als centres de recuperació de fauna salvatge d’Espanya i Portugal.

Un segon objectiu serà la determinació de l’estat sanitari dels voltors mitjançant la realització d'un perfil sanguini bàsic (hemograma i bioquímica sanguínia).