Voltor comú

Gyps fulvus

És una au carronyera que ocupa tota mena de terrenys, preferentment muntanyencs, del sud d’Europa i del nord d’Àfrica fins al centre d’Àsia. Forma grans colònies de cria en penya-segats i cada parella cria un sol poll per temporada.
 

La transformació agrària i ramadera del camp, l’ús de verins i la caça van fer disminuir el seu nombre a mitjan segle passat, encara que avui la seva situació ha millorat sensiblement en moltes àrees.  

Programa de Cria

ESB_Zoo_Captura

Hàbitat Natural

Sud d'Europa i Nord d'Àfrica fins al centre d'Àsia.

Voltor comú
 • Distribució / Resident
 • Reproductor
 • Hivernant
 • Subespècies

Grau de risc

 • Extinta
 • Extinta en estat salvatge
 • En perill crític
 • En perill
 • Vulnerable
 • Gairebé amenaçat
 • Preocupació menor
 • Dades insuficients
 • No avaluada
Preocupació menor

Taxonomia

Classe
Aves
Ordre
Falconiformes
Família
Accipitridae

Característiques físiques

6-11 kg
Birth Weight:
95 - 110 cm
Fins a 40 anys

Biologia

Habitat
Muntanya
Vida social
Gregària
Alimentació
Carronyaire

Reproducció

Gestació
50-58
Dies
Cria
1

Descobreix com són

Biologia

Descripció

De plomatge marró clar, amb més de 2 metres i mig d'envergadura alar i un pes que pot arribar fins als 9 kg, és una de les aus més grans d'Europa i també una de les que viu més anys.

 

Les ales són llargues i amples, vorejades de negre, a l'igual que la cua curta. Les plomes primàries dels extrems de les ales estan molt separades, com si fossin dits. El cap i el coll no tenen plomes i estan coberts d'un plomissol blanc grisós, una adaptació per poder introduir-lo a amb facilitat a l'interior dels cadàvers.
 

Hàbitat

Ocupa tota mena de terrenys, preferentment muntanyencs, del sud d’Europa i el nord d’Àfrica fins al centre d’Àsia.

Alimentació

Exclusivament carronyaire, està especialitzat en el consum de grans ungulats, tant salvatges com domèstics, especialment important aquesta aportació d'aliment lligada a l’ésser humà al nostre país.

Reproducció

És un animal monògam que forma parelles estables que duren tota la vida. Nidifica en colònies més o menys nombroses, depenent dels recursos que pugui aportar la zona, en penya-segats, cingleres i parets rocalloses assolellades, normalment sota cornises, a recer del vent i la pluja.

Conducta

La posta té lloc entre els mesos de gener i febrer a les nostres contrades, i es compon d'un únic ou que serà covat pels dos membres de la parella. Els torns d'incubació poden durar fins a 48 hores, temps durant el qual un adult pot dejunar sense cap problema.

Estatus i programes de conservació

Al nostre país, la transformació agrària i ramadera, la caça directa i l'ús incontrolat de verins al camp van fer disminuir dràsticament les poblacions de voltors comuns, encara que les darreres dècades del segle passat, l'estricta protecció de l'espècie, la prohibició del verí a la natura i la creació de menjadors artificials en van afavorir la recuperació.

 

Actualment, però, el ressorgiment de l'ús del verí, la col·lisió amb els cables de les línies elèctriques i amb les aspes dels aerogeneradors i l'aplicació estricta de les normatives sanitàries respecte a les despulles de bestiar abandonades al camp s'estan convertint en un important factor limitant de l'estabilització de la població. El Parc Zoològic de Barcelona participa en l’ESB de l’espècie.