Animals

Mamífers

Mamífers Zoo de Barcelona

Els mamífers pertanyen al grup dels vertebrats. Es caracteritzen per tenir el cos cobert de pelatge, per néixer del ventre de la mare (vivípars) i per alimentar les cries amb llet per mitja de glàndules mamàries. Són animals de sang calenta, és a dir que són capaços de regular la temperatura del seu cos perquè es mantingui constant, i respiren a través dels pulmons.

 

Segons el tipus d’alimentació, es classifiquen en: herbívors -s’alimenten de plantes, com el cavall, l’ovella o l’elefant; carnívors –que mengen carn animal–, com els lleons, els llops i els óssos; i omnívors, que es nodreixen tant de carn animal com de vegetals, com els humans i alguns primats.

 

Al món, hi viuen unes 5.500 espècies de mamífers diferents.