Animals

Amfibis

Amfibis Zoo de Barcelona

Els amfibis són els vertebrats més primitius. Es caracteritzen per tenir la pell nua, sense pèl, ni plomes ni escames. Algunes espècies respiren a través de la pell, mentre que d’altres ho fan a través de pulmons o de brànquies. Són animals de sang freda. És a dir que la temperatura del seu cos varia en funció de les condicions ambientals.

 

Els amfibis són ovípars, es reprodueixen per mitjà d’ous. Els ous no tenen membrana protectora (closca), per la qual cosa els ponen en medis humits que asseguren la seva hidratació i supervivència. En créixer, les larves que neixen dels ous i viuen a l’aigua experimenten un procés de metamorfosi que les prepara per a la vida en el medi terrestre.

 

Així, per exemple, el capgròs, que respira per brànquies i no té extremitats, dóna pas a la granota, que respira per pulmons i disposa de quatre potes preparades per desplaçar-se per terra saltant.