Datilera del desert

Balanites aegyptiaca

Arbre amb una copa esfèrica o irregular que arriba als 8-9 m d’alçària. Hàbit notable amb les seves branques penjants flexibles, armades amb unes llargues espines alternes o disposades més o menys en espiral. Escorça Llisa (arbre jove) que es torna clivellada i fissurada, beix a negrosa, amb parts que van del color beix al marró clar. Brancatge Glabre o gairebé, de verdós a beix, més o menys lenticel•lat. Espines Rectes, disposades a les axil•les foliars, beix verdós, que arriben als 8-10 cm de llarg. Fulles Alternes, compostes bifoliades, d’1-7 cm de llarg, inserides a la base de les espines. Folíols el•líptics obovals romboides, de 2,5-6 x 1,5-4 cm, amb la punta punxeguda obtusa o emarginal, amb una base de cuny atenuada, amb la part inferior verda - grisa mat. Peciòluls d’1-4 mm de llarg. Nervadura Pinnada, amb 5-9 parells de nervadures secundàries poc prominents. Inflorescència Petit raïm a l’axil•la foliar, format per fascicles de fins a 3 cm d’ample. Flor Groga verdosa, en un pedicel d’1 cm de llarg, amb 5 pètals i 5 sèpals. Fruit Drupa el•lipsoïdal de 5 x 2,5 cm, verda i pubescent, que es torna groga i més o menys glabra en madurar. Una fina pell envolta una polpa comestible al voltant d’un pinyol dur, ovoide i punxegut.


Floració. Durant gairebé tota l'estació seca. Hàbitat.  Zones sahelianes a sudano-sahelianes. Poc exigent pel que fa al sol, més aviat en sòls sorrencs, pedregosos a pesats.  Indicador d'excés de pasturatge.

Hàbitat Natural

De zones sahelianes, en sòls sorrencs o pedregosos.

Datilera del desert
  • Hàbitat Natural

Classificació

Fabaceae

Hàbit de Creixement

Perennifoli
Perennifoli
Alçada
8-9 m

Flor i fruit

Primavera
Estiu

Descobreix com són