Robínia

Robinia pseudoacacia

Arbre esvelt amb un tronc que es divideix i forma unes branques recargolades i una capçada irregular. Mirant les fulles es poden confondre amb les sòfores i les tipuanes, però les branques de la robínia tenen punxes. El fruit, un llegum aplanat, diferent també als fruits de les altres dues espècies, penja de l'arbre fins ben entrat l'hivern. En el seu hàbitat d'origen, s'acostuma a trobar en fases immadures de la formació d'un bosc i després és substituït per altres espècies, de manera que hi queden només individus sols o en petits grups.

 

Tot i que les flors són comestibles, l'escorça, les fulles i sobretot les llavors són molt tòxiques: paralitzen el sistema nerviós i aglomeren els glòbuls vermells. Malgrat això, les girafes del Zoo se'n mengen les branques i els fruits sense que les afecti.

Hàbitat Natural

Boscos temperats caducifolis

Robínia
  • Hàbitat Natural

Classificació

Fabaceae

Hàbit de Creixement

Caducifoli
Caducifoli
Amplada
4-8 m
Alçada
15-20 m

Flor i fruit

Primavera
Estiu

Descobreix com són