Plantes

Plants

Arbres

Els arbres són part predominant de l’ecosistema dels continents i juguen un paper molt important en la protecció del medi ambient. Els arbres són els responsables de proporcionar part de l’oxigen que respirem i d’eliminar el dioxid de carboni que provoca l’escalfament de l’atmosfera. També ajuden a prevenir l’erosió del sòl, ja que les seves arrels formen un entramat que aguanta la terra i evita que aquesta es desplaci quan plou. A més, proporcionen una llar i aliments per a nombroses espècies d’animals.

 

Els arbres es poden classificar segons si són caducifolis o perennifolis. Els arbres caducifolis són aquells que perden totes les fulles durant una part de l’any, com el castanyer, el roure, la morera i l’om. En canvi, els arbres perennifolis són aquells que tenen les fulles verdes durant tot l’any, ja que es van renovant contínuament. En són un exemple l’alzina, el pi, l’avet, el xiprer i l’olivera.

 

Al llarg dels anys, l’home ha utilitzat els arbres per a la seves necessitats: s’ha alimentat dels seus fruits, n’ha extret la fusta, n’ha obtingut medicines i remeis naturals, etc.