Foundation

*NOTA INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS

Actualment, s´està duent a terme l´actualització i adaptació dels continguts d´aquesta secció, de conformitat amb el que disposa el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d´accés a la informació pública, que entrà en vigor en data 3 de març de 2021.

Barcelona Zoo Foundation’s basic mission is to promote and develop Barcelona Zoo, which it does by launching new research, conservation, education and awareness-raising projects, so that from a public-service perspective it can become a tool for preserving biodiversity, generating knowledge and raising awareness of ecosystem protection and preservation and of the inter-relationship that exists between different forms of life.