Espais del Zoo

Galeria de titís

La Galeria de titís és un dels espais del Zoo de Barcelona més visitats i que més admiració provoca entre el públic. Es va construir l’any 1990 per acollir una mostra dels primats més minúsculs: els titís sud-americans.

Actualment, en aquest espai conviuen set espècies d’aquests primats: el tití de Goeldi, el tití de cara blanca, el tití pigmeu, el tití lleó de cap daurat, el tití emperador, el tití de mans rosses i el tití cap de cotó.

La instal·lació consta d’una sèrie d’habitatges situats en una zona interior, on es controla la temperatura i la humitat per tal de garantir el benestar dels animals que hi viuen. A la zona exterior, unes illetes de vegetació arbustiva permeten als titís prendre el sol quan el temps ho permet.