Biodiversitat a la terra de ponent
Biodiversitat a la terra de ponent

Entre ambdues institucions, TRENCA i Fundació Barcelona Zoo, existeix un marc conceptual de col·laboració, és a dir, els interessos comuns són la recuperació i la conservació de la biodiversitat i de la fauna salvatge a les comarques de ponent, que és el seu àmbit d’actuació territorial preferent. Dins aquest marc de la biodiversitat, es destaca l’interès prioritari en espècies emblemàtiques i bioindicadores, com ara la trenca (Lanius minor) o el voltor negre (Aegypius monachus).

El Projecte de Conservació de la Trenca (Lanius minor) a Catalunya, promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i executat per Trenca, amb el suport d'entitats públiques i privades com Fundación Biodiversidad, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, WWF España i el mateix Zoo de Barcelona. Enguany es compleixen deu anys dels primers alliberaments i s'ha aconseguit de moment evitar l'extinció de l'espècie a casa nostra. Els treballs que realitza Trenca es centren en la gestió de l'hàbitat de les últimes zones de cria a Lleida, l'alliberament i seguiment de polls mitjançant hacking, alimentació suplementària i l'estudi de la migració, entre d'altres.

Per altra banda, la Fundació Barcelona Zoo també participa en el Projecte de posada en valor dels valors ecosistèmics del ocells carronyaires pirinencs a través de la xarxa de Punt d'Alimentació Específica (PAE), en el marc del qual des de fa vuit anys, l'associació Trenca gestiona tres PAE al Pirineu i Prepirineu de Lleida, emmarcats dins del Projecte de Reintroducció del Voltor negre (Aegypius monachus) a Catalunya. L’objectiu de la nostra col·laboració és obrir un nou PAE, específic, a més de per al Voltor negre, per al Trencalòs (Gypaetus barbatus), Aufrany (Neophorn percnopterus), Milà reial (Milvus milvus) i Milà negre (M. migrans) a mig camí entre l'actual i única colònia de Voltor negre, a Boumort, i l'Aragó. A més, es dotarà de hides per a poder realitzar tasques d'educació i sensibilització ambientals així como promoure el turisme de natura i, per tant, contribuir al desenvolupament rural sostenible. Aquest nou PAE té com a principal finalitat consolidar les poblacions de voltor negre i permetre’n l’expansió sobre nous territoris amb hàbitats idonis per a l’espècie.