Conservació del trencalòs
Conservació del trencalòs

Entre la Vulture Conservation Foundation (VCF) i la Fundació Barcelona Zoo, existeix una col·laboració des de 2011, basada en l’interès comú de la recuperació i la conservació del trencalòs. L'objecte del primer conveni de col·laboració era que el Zoo de Barcelona col·laborés en la conservació del trencalòs en l'àmbit Europeu incloent-se a la xarxa del EEP amb la finalitat d'obtenir exemplars per a la seva reintroducció en zones on s'està desenvolupant un projecte de reintroducció aprovat per la VCF i l’EEP.

El trencalòs, espècie catalogada com “en perill d'extinció” segons el Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades, habita tant a Catalunya com en la resta de la Comunitat Europea. Està inclòs en l'annex I de la Directiva Comunitària 79/409/CEE, d'aus, com a espècie sensible a l'alteració del seu hàbitat i en l'annex II del Conveni de Berna com a espècie que requereix mesures específiques de protecció. Les poblacions europees es troben aïllades entre si, perillant la seva viabilitat en ser poblacions amb pocs individus, a excepció de la pirinenca. Aquest aïllament també es fa palès a la península ibèrica, entre les poblacions andaluses i les prepirinenques i pirinenques. La creació de noves poblacions augmentaria la viabilitat de l'espècie atenuant l'efecte illa. Per aquest motiu, la VCF treballa en col·laboració del Zoo de Barcelona en tres projectes complementaris en els quals s’intenta garantir la recuperació de l’espècie i la seva progressiva expansió.

  • Unitat de Cria del Trencalòs en el Centre de Fauna de Vallcalent, centre responsable de la distribució dels polls entre els projectes de reintroducció i dins de l’EEP

  • La reintroducció del Trencalòs al Maestrat i a “Els Ports” de Tortosa i Beceit

  • Projecte de reforçament i de conservació a del trencalòs a l’illa de Còrsega

Imatges i Videos
Imatge 15.04 MB
Imatge 25.28 MB
Imatge 32.74 MB