Conservació del tritó del Montseny
Conservació del tritó del Montseny

El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és una espècie d'amfibi urodel que es troba exclusivament en aquest massís, parc natural i reserva de la biosfera. Per tant, és endèmic d'aquest territori i alhora també és l'únic vertebrat que ho és de Catalunya. Les primeres poblacions de l'espècie van ser descobertes el 1979 per atzar i inicialment es va considerar que pertanyien a una espècie molt propera, el tritó pirinenc (Calotriton asper). Estudis científics van poder establir a finals del 2005, que aquestes poblacions eren, a nivell morfològic i genètic, en realitat una espècie diferent, el Tritó del Montseny. Aquesta havia passat desapercebuda per la ciència durant dècades degut a la seva raresa, tot i les evidents diferències amb l'espècie pirinenca. Així doncs, totes les poblacions de tritons de torrent conegudes fins aleshores passaven a ser una nova espècie, el Tritó del Montseny i per tant l'espècie pirinenca no estava present al massís. Alhora, naixia la preocupació per l'estat de conservació d'aquest emblema de la diversitat biològica del Montseny, que finalment va ser catalogat com una espècie “en perill crític” d'extinció per la UICN, essent l'amfibi més amenaçat d'Europa Occidental.

Davant d’aquest escenari, l’any 2016, la Comissió Europea atorga un projecte LIFE per a la conservació d’aquesta espècie, en el qual participen les Diputacions de Barcelona i Girona, la Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana i el Zoo de Barcelona. El projecte es va plantejar amb diversos objectius principals, entre els quals el d'implementar accions que minimitzessin les amenaces actuals al massís del Montseny i que milloressin l’estat de conservació del tritó. Els objectius operatius específics que es van proposar a l’inici del projecte van ser els següents:

 

Objectiu 1. Vetllar per la seva conservació genètica i ampliar la seva distribució geogràfica.

Objectiu 2. Augmentar la qualitat hidrològica i el flux ecològic de les transmissions en el seu rang de distribució.

Objectiu 3. Eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen en l'hàbitat riberenc on es troba actualment el Tritó del Montseny.

Objectiu 4. Establir una cobertura jurídica adequada a nivell nacional i europeu i tenir un pla per a la seva gestió.

Objectiu 5. Monitoritzar regularment el seu estat de conservació i augmentar els coneixements científics i tècnics per a la seva conservació i gestió.

Objectiu 6. Divulgar i Involucrar a la societat en la conservació dels hàbitats riberencs, la seva biodiversitat i, específicament, del Tritó del Montseny.

 

Tot i que alguns dels socis han prorrogat durant 2 anys més l’execució de les seves accions i el projecte, per tant, segueix actiu, el Zoo de Barcelona ha finalitzat les seves accions amb tots els seus objectius complerts. Entre les instal·lacions preexistents i les noves construïdes en el marc del projecte LIFE hi ha actualment un total de 112 aquaris destinats a tritons del Montseny funcionant a ple rendiment. Tots els indicadors de seguiment global de l’èxit reproductiu d’aquesta espècie al Zoo poden considerar-se positius: (1) augment progressiu del nombre total de tritons allotjats a les instal·lacions de cria, (2) augment positiu dels índexs reproductors, i (3) alliberament al medi natural de tritons nascuts ex situ al Zoo de Barcelona. L'àrea educativa està plenament operativa i el programa educatiu s'ha definit, desenvolupat i implementat adequadament.

El compromís post-LIFE del Zoo de Barcelona és clar, i fruit d’aquest s’ha establert un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i amb el Zoo de Chester per donar continuïtat a la majoria de les accions de recerca, conservació ex situ, reforç poblacional i accions de conservació i divulgació de l’espècie. Aquesta és una iniciativa que la UICN, a través del seu “Conservation Planning Specialist Group”, ha definit com a prioritària: el “One Plan Approach” que pretén com a objectiu la coordinació efectiva de les accions de conservació in situ i les d’ex situ. El Nou Model de gestió del Zoo de Barcelona aposta clarament per aquesta integració i, per tant, estableix com a línia estratègica els projectes que s’alineïn amb aquesta estratègia de treball. 

 

El Life Tritó Montseny a Youtube